งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting )
จัดทำโดย ABC DEFG รหัส

2 จุดประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อกิ่งมะเขือเทศ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้วิธีการต่อกิ่งมะเขือเทศมากขึ้น เพื่อให้ทราบขั้นตอนการต่อกิ่งมะเขือเทศ และ ปฏิบัติด้วยตนเองได้ เพื่อให้เกษตรกรได้ เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีการต่อกิ่งมะเขือเทศ เพื่อให้ทราบประโยชน์ ของการต่อกิ่งมะเขือเทศ

3 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกมะเขือเทศ
กลุ่มนักศึกษาและนักวิชาการ การเกษตร กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ

4 ประโยชน์ ได้รับความรู้ เรื่องการต่อกิ่งมะเขือเทศ
สามารถนำความรู้เรื่องการต่อกิ่งมะเขือไปประยุกต์กับพืชอื่นได้ สามารถ ต่อกิ่งมะเขือเทศได้ด้วยตนเอง เป็นแนวทางการแก้ปัญหาการปลูกมะเขือเทศ ในช่วงฤดูฝน เป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ ของมะเขือเทศ


ดาวน์โหลด ppt การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google