งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting ) จัดทำโดย ABC DEFG รหัส 47120930.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting ) จัดทำโดย ABC DEFG รหัส 47120930."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting ) จัดทำโดย ABC DEFG รหัส 47120930

2 จุดประสงค์  เพื่อให้ความรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อกิ่ง มะเขือเทศ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ใช้วิธีการต่อกิ่ง มะเขือเทศมากขึ้น  เพื่อให้ทราบขั้นตอนการต่อกิ่งมะเขือเทศ และ ปฏิบัติด้วยตนเองได้  เพื่อให้เกษตรกรได้ เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีการ ต่อกิ่งมะเขือเทศ  เพื่อให้ทราบประโยชน์ ของการต่อกิ่งมะเขือเทศ

3 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกมะเขือเทศ  กลุ่มนักศึกษาและนักวิชาการ การเกษตร  กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ

4 ประโยชน์  ได้รับความรู้ เรื่องการต่อกิ่งมะเขือเทศ  สามารถนำความรู้เรื่องการต่อกิ่งมะเขือไปประยุกต์ กับพืชอื่นได้  สามารถ ต่อกิ่งมะเขือเทศได้ด้วยตนเอง  เป็นแนวทางการแก้ปัญหาการปลูกมะเขือเทศ ในช่วงฤดูฝน  เป็นแนวทางการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ ของ มะเขือเทศ


ดาวน์โหลด ppt การต่อกิ่งมะเขือเทศ (Grafting ) จัดทำโดย ABC DEFG รหัส 47120930.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google