งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่วแปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถพรวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่วแปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถพรวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่วแปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถพรวน หรือเขตรากพืช (ข้าว 10–15 ซม. อ้อย 20–35 ซม. มันสำปะหลัง 15–20 ซม.) 2) ผสมคลุกเคล้าตัวอย่างดินทุกจุดให้เข้ากัน 3) แบ่งตัวอย่างดิน จำนวน กิโลกรัม ไปผึ่งในที่ร่มแห้งสนิท 4) บดตัวอย่างดินให้ละเอียด แล้วร่อนด้วยมุ้งไนลอน 5) บรรจุตัวอย่างดินที่ล่อนแล้วลงในถุงพลาสติกที่สะอาด พร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่วแปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถพรวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google