งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่ว แปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บ ตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่ว แปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บ ตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่ว แปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บ ตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถ พรวน หรือเขตรากพืช ( ข้าว 10–15 ซม. อ้อย 20–35 ซม. มันสำปะหลัง 15–20 ซม.) 2) ผสมคลุกเคล้าตัวอย่างดินทุกจุดให้เข้ากัน 3) แบ่งตัวอย่างดิน จำนวน 0.5-1 กิโลกรัม ไปผึ่ง ในที่ร่มแห้งสนิท 4) บดตัวอย่างดินให้ละเอียด แล้วร่อนด้วยมุ้ง ไนลอน 5) บรรจุตัวอย่างดินที่ล่อนแล้วลงในถุงพลาสติก ที่สะอาด พร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุ อาหาร

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนวิธีการ การเก็บตัวอย่างดิน 1) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกพืช ให้กระจายทั่ว แปลงประมาณ 10–30 จุดต่อแปลง เก็บ ตัวอย่างดินระดับความลึกเท่ากับระดับไถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google