งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology ขวด แชมพู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology ขวด แชมพู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology ขวด แชมพู

2 โฟมบรรจุ อาหาร การใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัส ดุ เทคโนโลยีการขึ้นรูป กระบวนการผลิตในทาง อุตสาหกรรม PS ( material / PS ) PP ( material / PP ) Extrusion Coating ( process / extrusion C) กระบวนการผลิต ( production ) หน้าที่ของชิ้นส่วนประกอบ ( function ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology Extrusion ( process / extrusion ) รูปผลิตภัณฑ์ ( product image )

3 หน้าที่ของชิ้น ส่วนประกอบ โฟมบรรจุ อาหาร ลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมคาง หมู สีเหลือง ผิวเรียบ มีโครงสร้างเป็นโฟมทั้งชิ้น แบ่งเป็น 2 ส่วนเชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียว ส่วนประกอบ บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นฝาปิดด้านบน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม คางหมูมีหน้าที่ในการ - ปกปิดและป้องกันผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาบรรจุในบรรจุ ภัณฑ์นี้ ให้สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่น ละอองในอากาศ เชื้อโรค - ช่วยป้องกัน และลดการซึมผ่านของก๊าซ ( gas permeability ) เข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากก๊าซ ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศสามารถทำปฏิกิริยากับไขมัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหาร ( fat oxidation ) ที่ จะทำให้เกิดการเหม็นหืนได้ - ช่วยลดการดูดความชื้นของน้ำ และไอน้ำจาก สภาพแวดล้อมเข้าสู่อาหาร ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่กรอบ เกิดการนิ่ม ในขณะเดียวกันความชื้นของอาหารที่ เพิ่มขึ้น จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพต่างๆ ให้เร็วขึ้นด้วย นอกจากนี้ความชื้นยังช่วยในการ เจริญเติบโตของเชื้อรา ทำให้อาหารเน่าเสีย - เพื่อป้องกันการเสียรูปทรงของอาหารที่บรรจุอยู่ ภายใน เมื่อได้รับแรงกระทบเล็กๆ น้อยๆ จาก ภายนอก - ส่วนฝาปิดจะทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อน เพื่อ รักษาอุณหภูมิของอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ ทำ หน้าที่ในในการป้องกันการซึมผ่านของไขมันหรือ น้ำมัน ( 1 / 4 ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

4 ( fat or oil permeability ) และช่วยในการเก็บรักษา รสชาด และกลิ่น ( flavour aroma keeping ) ให้คง สภาพเดิม - ที่ผิวด้านนอกของฝาบนจะมีการพิมพ์ลวดลายไว้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ช่วยดึงดูดความน่าสนใจ ผู้บริโภค และป้องกันการหลุดลอกหรือเป็นรอยขีดข่วน นอกจากนี้การพิมพ์ลายยังสามารถแสดงถึงเครื่องหมาย การค้าของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ ลายพิมพ์ที่มี คุณภาพ ความสวยงามและความคมชัดสูง จะส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย นั่นคือจะทำให้ ผลิตภัณฑ์ดูมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ ผลิตภัณฑ์ - ที่ฝาปิดมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นขอบ ซึ่งจะทำหน้าที่ ช่วยให้บรรจุภัณฑ์ในส่วนที่เป็นฝาปิดบน กับฝาปิดล่าง สามารถประกบติดกันได้สนิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย ในการจับยึดเปิด - ปิดฝาให้สะดวกมากขึ้น ส่วนที่เป็นฝาด้านล่าง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคาง หมู มีหน้าที่ในการใช้งานคล้ายกับส่วนของฝาปิด ด้านบนในข้อ 1 – 7 นอกจากนี้ ส่วนของฝาปิดด้านล่าง ยังเป็นส่วนที่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง จึง ต้องทำการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ คือออกแบบให้ มีร่องขนาดเล็กอยู่รอบก้นของบรรจุภัณฑ์ เพื่อรับแรง กระทำจากน้ำหนักของผลิตภัณฑ์อาหาร และยังช่วยใน การคงรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ และที่ก้นของฝาปิด ด้านล่างนี้ได้มีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ นี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึงมีรายละเอียดดังได้กล่าว มาแล้ว โฟมบรรจุ อาหาร ( 2 / 4 ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

5 โฟมบรรจุ อาหาร ส่วนที่เชื่อมระหว่างฝาปิดบนกับฝาปิดล่าง จะทำหน้าที่ ยึดส่วนฝาปิดบนกับฝาปิดล่างให้เชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกัน และยังทำหน้าที่คล้ายบานพับเปิด – ปิดเมื่อใช้งาน ส่วนล็อคหรือจับยึด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ใช้ยึด เดือย ซึ่งจะติดอยู่ที่ฝาปิดบน และส่วนของเดือยที่ฝาปิดล่าง เมื่อประกบเดือย และส่วนยึดเดือยเข้าด้วยกัน จะทำให้ฝาปิด บรรจุภัณฑ์ทั้งสองไม่เลื่อนหลุดออกจากกัน จึงช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการป้องกันผลิตภัณฑ์อาหารได้ดียิ่งขึ้น ( 3 / 4 ) รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology

6 โฟมบรรจุ อาหาร ชิ้นงานบรรจุภัณฑ์ 1. ฝาบน 2. ขอบฝาล่าง 3. ฝา ล่าง 4. ร่องฝาล่าง 5. บานพับ 6. เดือยล็อค รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology ( 4 / 4 )

7 โฟมบรรจุ อาหาร กระบวนการผลิต ( production ) FLOW CHART รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา 611 321 เทคโนโลยี พลาสติกอุตสาหกรรม Industrial Plastics Technology ขวด แชมพู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google