งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-1- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 1. ตัดต้นกกจำนวน 14 เส้นยาว 7 เซนติเมตร รูปภาพ หน้าถัดไป

2 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-2- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 2. ตัดต้นกกอีก 14 เส้นยาว 7 เซนติเมตร เพื่อเป็นเส้นพุ่ง ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

3 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-3- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 3. นำต้นกกมาวางเรียงกันให้มีความห่างเสมอกันหรือเท่ากัน แล้วใช้ไม้บรรทัดทับไว้ เริ่มสานแถวแรกยกเส้นยืนจากขวาไปซ้าย ยก 2 เส้นข่ม 2 เส้นตลอด แล้วใส่เส้นพุ่งตึงให้ถึงส่วนล่าง ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

4 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-4- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 4. แถวสองข่มเส้นยืน 1 เส้นก่อนแล้วยก 2ข่ม 2ตลอด เส้นสุดท้ายจะเป็นเส้นยก 1 เส้น ให้เส้นพุ่งตึงให้ชิดกัน ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

5 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-5- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 5. แถวที่ 3 ข่มเส้นยืน 2 เส้นยก 2 เส้นโดยตลอดใส่ เส้นพุ่งตึงให้ชิดกัน ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

6 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-6- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 6. แถวที่ 4 ยกเส้นยืน 1 เส้นก่อนแล้วข่ม 2 เส้น ยก 2 เส้นตลอด เส้นสุดท้าย ข่ม1 เส้นให้เส้นพุ่งตึง ให้ชิดกัน ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

7 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-7- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 7. สาน 11 ยกต่อไปเหมือนแถวแรกจนถึงแถวสี่สลับกันเรื่อย ๆ ไป ตามลำดับจนเต็ม ตกแต่งริมขอบให้เสมอกันด้วยกรรไกรจะได้ลาย สองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

8 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-8- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 8. ตัดกระดาษสีกว้าง 2 เซนติเมตรยาว 7 เซนติเมตร พับกลางใช้มอบ ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

9 ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว
-9- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 9. กระดาษสำหรับมอบทาด้วยกาวมอบด้านบนก่อนแล้วจึง มอบด้านล่างให้ครบ 4 ด้าน ใช้ สก๊อตเทปติดซ้ำอีกชั้น เพื่อป้องกันหลุด ภาพประกอบ ก่อนหน้า หน้าถัดไป

10 -10- ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว 10. นำที่รองแก้วสวมถุงพลาสติกปิดปากให้ เรียบร้อยก็จะได้ที่รองแก้วไว้ใช้ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ก่อนหน้า


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่รองแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google