งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า
เชื่อมงานไฟฟ้าอย่างไรให้ได้งานที่แข็งแรง ผิวงานเชื่อมสวย ?

2 เทคนิคงานเชื่อมไฟฟ้าให้งานแข็งแรง สวยงาม
อุปกรณ์งานเชื่อม มีคุณภาพ 1.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC หรือ DC 2.หัวจับลวดเชื่อม 3.สายเชื่อมพร้อมหัวจับสายดิน 4. เครื่องมือทำความสะอาด - ค้อนเคาะสแลก และแปรงลวดทำความสะอาด - คีมจับงานร้อน 5. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย - หน้ากากเชื่อมไฟฟ้า - ถุงมือหนัง - เสื้อหนัง - รองเท้าส่วนปลายหัวเป็นโลหะ

3 มีเทคนิคในการเชื่อมที่ถูกต้อง
เพื่อให้รอยเชื่อมซึมลึก แข็งแรง รอยเชื่อมสวยไม่ต้องเจียระไนตกแต่ง ทำได้อย่างไร......ตามมา

4 การเชื่อมต่อชนท่าราบ นำไปใช้กับการสร้างงานใดได้บ้าง
การเชื่อมท่าราบเป็นการเชื่อมที่สามารถควบคุมการเชื่อมได้ง่าย การเชื่อมท่า ราบนั้น ลวดเชื่อมทำมุมกับงาน (มุมเดิน) ประมาณ องศา และทำ มุมกับชิ้นงานด้านข้าง (มุมงาน) 90 องศา ทำการเชื่อมทางซ้ายมือไปขวามือ

5 การเชื่อมต่อชนท่าขนานนอน นำไปใช้กับงานใด
สำหรับผู้ฝึกเชื่อมใหม่ ๆ เนื่องจากน้ำ โลหะจะไหลย้อนลงมาอันเนื่องมาจากแรง ดึงดูดของโลก ทำให้แนวเชื่อมไม่แข็งแรง เท่าที่ควร แต่ก็สามารถเชื่อมได้ดี ถ้ามี การฝึกเชื่อมจนกระทั่งชำนาญ การ หลอมละลายลึกสามารถควบคุมได้ด้วย ระยะอาร์ก และมุมในการเชื่อม

6 การเชื่อมต่อชนท่าตั้ง ใช้กับงานใดได้บ้าง
การเชื่อมต่อชนท่าตั้ง ใช้กับงานใดได้บ้าง เทคนิควิธีการที่จะทำให้น้ำโลหะไหลย้อยน้อยก็คือ เมื่อเคลื่อนที่ส่ายลวดเชื่อม ควรหยุดบริเวณขอบของรอยต่อชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แนวเชื่อมตรง กลางแข็งตัว และลดการย้อยของน้ำโลหะได้

7 การเชื่อมต่อชนท่าเหนือศีรษะ ใช้กับงานประเภทใดบ้าง
การเชื่อมท่าเหนือศีรษะนี้ ผู้เชื่อมต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเป็น อย่างดี มุมเดินและมุมงานของลวดเชื่อมที่กระทำกับงาน เหมือนกับ การเชื่อมท่าราบ แต่เพียงเชื่อมงานในลักษณะคว่ำลงเท่านั้น

8 สรุป เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า
สรุป เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า ประกอบไปด้วยลักษณะของท่าเชื่อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่าง มากเพราะสามารถทำให้เข้าใจหลักและวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำไปปฏิบัติ ให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นจริง การสร้างชิ้นงานให้ได้ดีจะต้องมีทักษะการ เชื่อมดังที่ยกตัวอย่างมา งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ ใช้เทคนิคการเชื่อมแบบใดบ้าง เพราะอะไรจึง เลือกใช้วิธีการนั้น


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google