งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการ เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมงานไฟฟ้าอย่างไร ให้ได้งานที่แข็งแรง ผิวงานเชื่อมสวย ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการ เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมงานไฟฟ้าอย่างไร ให้ได้งานที่แข็งแรง ผิวงานเชื่อมสวย ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการ เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมงานไฟฟ้าอย่างไร ให้ได้งานที่แข็งแรง ผิวงานเชื่อมสวย ?

2 เทคนิคงานเชื่อมไฟฟ้าให้ งานแข็งแรง สวยงาม อุปกรณ์งานเชื่อม มีคุณภาพ 1. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า AC หรือ DC 2. หัวจับลวดเชื่อม 3. สายเชื่อมพร้อมหัวจับสายดิน 4. เครื่องมือทำความสะอาด - ค้อนเคาะสแลก และแปรงลวด ทำความสะอาด - คีมจับงานร้อน 5. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย - หน้ากากเชื่อมไฟฟ้า - ถุงมือหนัง - เสื้อหนัง - รองเท้าส่วนปลายหัวเป็นโลหะ

3 มีเทคนิคในการ เชื่อมที่ถูกต้อง เพื่อให้รอยเชื่อมซึมลึก แข็งแรง รอยเชื่อมสวยไม่ต้อง เจียระไนตกแต่ง ทำได้อย่างไร...... ตามมา

4 การเชื่อมต่อชนท่าราบ นำไปใช้กับ การสร้างงานใดได้บ้าง การเชื่อมท่าราบเป็นการเชื่อมที่สามารถควบคุม การเชื่อมได้ง่าย การเชื่อมท่าราบนั้น ลวดเชื่อม ทำมุมกับงาน ( มุมเดิน ) ประมาณ 67-75 องศา และทำมุมกับชิ้นงานด้านข้าง ( มุมงาน ) 90 องศา ทำการเชื่อมทางซ้ายมือไปขวามือ

5 การเชื่อมต่อชนท่าขนานนอน นำไปใช้กับงานใด สำหรับผู้ฝึกเชื่อมใหม่ ๆ เนื่องจากน้ำโลหะจะไหล ย้อนลงมาอัน เนื่องมาจากแรงดึงดูด ของโลก ทำให้แนวเชื่อม ไม่แข็งแรงเท่าที่ควร แต่ ก็สามารถเชื่อมได้ดี ถ้ามี การฝึกเชื่อมจนกระทั่ง ชำนาญ การหลอม ละลายลึกสามารถ ควบคุมได้ด้วยระยะอาร์ก และมุมในการเชื่อม

6 การเชื่อมต่อชนท่าตั้ง ใช้กับงานใด ได้บ้าง เทคนิควิธีการที่จะทำให้น้ำโลหะไหลย้อยน้อยก็ คือ เมื่อเคลื่อนที่ส่ายลวดเชื่อม ควรหยุดบริเวณ ขอบของรอยต่อชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ แนวเชื่อมตรงกลางแข็งตัว และลดการย้อยของ น้ำโลหะได้

7 การเชื่อมต่อชนท่าเหนือศีรษะ ใช้กับงานประเภทใดบ้าง การเชื่อมท่าเหนือศีรษะนี้ ผู้เชื่อมต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเป็นอย่างดี มุมเดิน และมุมงานของลวดเชื่อมที่กระทำกับงาน เหมือนกับการเชื่อมท่าราบ แต่เพียงเชื่อม งานในลักษณะคว่ำลงเท่านั้น

8 สรุป เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า ประกอบไปด้วยลักษณะของท่าเชื่อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะ สามารถทำให้เข้าใจหลักและวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำไปปฏิบัติให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็น จริง การสร้างชิ้นงานให้ได้ดีจะต้องมีทักษะ การเชื่อมดังที่ยกตัวอย่างมา งานที่ท่านปฏิบัติอยู่ ใช้เทคนิคการเชื่อม แบบใดบ้าง เพราะอะไรจึงเลือกใช้วิธีการ นั้น


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการ เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมงานไฟฟ้าอย่างไร ให้ได้งานที่แข็งแรง ผิวงานเชื่อมสวย ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google