งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทั่วไปของ ผักหวานป่า การขยายพันธุ์ การปลูกและบำรุงรักษา การกระตุ้นยอดอ่อน เพื่อเก็บจำหน่าย การย้ายต้นกล้าแบบ ล้างราก คุณค่าทางโภชนาการ ของผักหวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทั่วไปของ ผักหวานป่า การขยายพันธุ์ การปลูกและบำรุงรักษา การกระตุ้นยอดอ่อน เพื่อเก็บจำหน่าย การย้ายต้นกล้าแบบ ล้างราก คุณค่าทางโภชนาการ ของผักหวาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทั่วไปของ ผักหวานป่า การขยายพันธุ์ การปลูกและบำรุงรักษา การกระตุ้นยอดอ่อน เพื่อเก็บจำหน่าย การย้ายต้นกล้าแบบ ล้างราก คุณค่าทางโภชนาการ ของผักหวาน

2 ลักษณะทั่วไปของผักหวานป่า ผักหวานป่าเป็นพืช ในวงศ์ Opiliaceae มีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Melientha suav is Pierre ชาวบ้านแถว จังหวัดสุรินทร์เรียก ผักหวานชื่อที่เรียกทั่วไป คือ ผักหวาน ซึ่งอาจ สับสนกับผักหวานบ้านที่ จะกล่าวถึงในตอนท้าย

3 การขยายพันธุ์ การขยายพันธุ์ ผักหวานป่าที่ได้ผลดี ที่สุดในปัจจุบันคือ วิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากวิธีการอื่นๆ เช่น การตอน การตัดชำ มี เปอร์เซ็นต์การออกราก ต่ำมาก และใช้เวลานาน ไม่น้อยกว่า 4 เดือน จึง จะออกราก รวมทั้ง จำนวนกิ่งที่ได้น้อย เนื่องจากต้นแม่พันธุ์หา ยาก การขยายพันธุ์ด้วย เมล็ดจึงเป็นวิธที่ง่ายและ ได้ผลมากที่สุด โดยมี เงื่อนไขและปฏิบัติดังนี้

4 การปลูกและบำรุงรักษา ควรเริ่มเตรียมหลุมปลูกในช่วง หลังสงกรานต์ โดยขุดหลุมขนาด 50X50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย คอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ ครึ่งปิ๊บ คลุกเคล้าผสมกับหน้าดิน โดยลงหลุมทิ้งไว้ 2 - 3 อาทิตย์ในขณะเดียวกันก็ เริ่มสร้าง ความแข็งแรงให้ต้นกล้าก่อนย้ายปลูกลงหลุม จริงด้วยการรดน้ำให้น้อยลงให้ต้นกล้าได้รับแสงแดด เพิ่มขึ้นทีละน้อย ละลายปุ๋ยโปแตสเซียมในเตรท ความ เข้มขันไม่เกิน 2% ( 1 กรัมต่อน้ำ 50 ลิตร ) รดต้นกล้า ก่อนย้ายปลูก ประมาณ 2 อาทิตย์และงดให้น้ำ 1 วัน ล่วงหน้าก่อนย้ายปลูก

5 การกระตุ้นยอดอ่อนเพื่อเก็บ จำหน่าย เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่ม ทำการตัดแต่งกิ่ง โดยหักปลายกิ่งแขนทิ้งให้เหลือ ยาว 15 - 20 ซม. รูดใบแก่บางส่วนทิ้งให้เหลือติด กิ่งละ 3 -4 ใบ พร้อมๆกับการให้น้ำพอดินชื้น เมื่อยอดแตกออกมายาวประมาณ 15 - 25 ซม. ก็ตัดออกและมัดเป็นกำลังจำหน่ายได้ หลังตัดยอดอก จำหน่ายแต่ละครั้ง ให้ใส่ปุ๋ยคอกต้นละ 1 -2 ปี๊บหว่านรอบโคนต้นพร้อมกับให้ น้ำ เพื่อบำรุงต้นให้ สมบูรณ์โดยเร็วต่อไป

6 การย้ายต้นกล้าแบบล้างราก เนื่องจากใน ปัจจุบันพบว่า มีการ จำหน่ายต้นกล้าเพาะ เมล็ดจำนวนมาก ซึ่งมี ปัญหาในการขนส่ง เนื่องจากน้ำหนัก และเปลื่องพื้นที่ จาก ผลการทดลองหา แนวทางส่งกล้าให้ได้ จำนวนมากขึ้นและมี อัตราการชำรุดสูงอาจ ทำได้ ดังนี้

7 คุณค่าทางโภชนาการของ ผักหวานป่า ผักหวานป่าจัดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สูงชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแหล่ง โปรตีน วิตามินซี และพลังงาน นอกจากนี้ยัง มีปริมาณเยื่อใยพอสมควร ช่วยในการขับถ่าย ให้ดีขึ้น ในยอดและใบสดที่รับประทานได้ 100 กรัม ประกอบด้วยน้ำ 76.6 กรัม โปรตีน 8.2 กรัม คาร์โบไฮเดท 10 กรัม เยื่อใย 3.4 กรัม เถ้า 1.8 กรัม แคโรทีน 1.6 มก. และค่าพลังงาน 300 กิโลจูล ( KJ)


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทั่วไปของ ผักหวานป่า การขยายพันธุ์ การปลูกและบำรุงรักษา การกระตุ้นยอดอ่อน เพื่อเก็บจำหน่าย การย้ายต้นกล้าแบบ ล้างราก คุณค่าทางโภชนาการ ของผักหวาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google