งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชให้มี จำนวนมากขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

3 คือ การทำให้กิ่งหรือต้นพืช เกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทำให้ได้ต้นพืชใหม่ ที่มี ลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ การตอนกิ่ง

4 1. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง 2. ควั่นกิ่ง ลอกเอาเปลือกออก แล้วขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือก ลื่น ๆ ออก ขั้นตอนการ ตอนกิ่ง

5 3. นำตุ้มตอน ( ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำ แล้วบีบหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้ แน่น ) มาผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้ม บนรอยแผล ของกิ่งตอนมัดด้วยเชือกทั้งบน และล่างรอยแผล

6 4. เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่มแก่ เป็นสีเหลือง สีน้ำตาล ปลายรากมีสีขาว และมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้ 5. นำกิ่งตอนไปชำในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป

7 1. กิ่งที่เลือกเพื่อการตอน ควรเลือกกิ่ง ที่มีลักษณะตามข้อใด Timer กิ่งที่มีสีเขียว เข้ม กิ่งที่มีสี น้ำตาลเข้ม กิ่งที่มีสี น้ำตาลอ่อน กิ่งที่มีสีไม่ เข้มและไม่ อ่อนเกินไป

8 2. ข้อเสียของการตอนกิ่ง คือข้อใด Timer พืชต้นใหม่ เกิดการ กลายพันธุ พืช เจริญเติบโต ช้า ตอนได้ดีเฉพาะ ในฤดูฝน พืชที่ได้ไม่มี รากแก้ว ระบบรากตื้น

9 3. ประโยชน์ของการตอน กิ่งคือข้อใด Timer พืชต้นใหม่ ไม่กลาย พันธุ พืช เจริญเติบโต ช้า พืชที่ได้ไม่มี รากแก้ว ไม่สะดวกต่อ การขนส่ง

10 4. วัสดุข้อใดเหมาะสำหรับ การตอนกิ่ง Timer ขุยมะพร้าว - ดิน ร่วน แกลบ - ขุย มะพร้าว แกลบ - ดินร่วน ดินเหนียว - แกลบ

11 5. การตอนกิ่งควั่นกิ่งให้ ห่างกันเท่าไหร่ Timer เท่าไหร่ก็ได้ เท่าเส้นรอบวง ของกิ่งที่ตอน เท่าโคนก้านใบ ของกิ่งที่ตอน เท่าเส้นรอบวงของ ยอดกิ่งที่ตอน

12 ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการ ตอนกิ่งตามลำดับ

13 นักเรียนคิดว่าการ ตอนกิ่ง ใช้เวลาประมาณกี่ วัน

14 ให้นักเรียนช่วยกันต่อภาพเหล่านี้ให้ถูกต้อง

15 ให้นักเรียนระบายสีภาพ ต่อไปนี้

16


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google