งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องขยายพันธุ์พืช นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น : ชุด Template นี้ประกอบด้วย 10 หน้า การใช้งานเพียงแต่คัดลอกหน้าสไลด์ด้านซ้ายให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ หรือลบหน้าที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งออกแบบให้ผู้ใช้สามารถแทนที่ข้อความตัวอักษร และตัวเลือกคำตอบได้ทันที หรือปรับแต่งย้าย หรือขยายทุกชิ้นส่วนได้ ก่อนใช้งานทุกครั้ง ควร “บันทึกแฟ้มเป็น” ไว้ใน Folder ของ Lecture ก่อนใช้งานทุกครั้ง มีปัญหาสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 1. เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชให้มีจำนวนมากขึ้น
จุดประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชให้มีจำนวนมากขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้

3 การตอนกิ่ง คือ การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทำให้ได้ต้นพืชใหม่ ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ 3

4 ขั้นตอนการตอนกิ่ง 1. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์
ปราศจากโรคและแมลง 2. ควั่นกิ่ง ลอกเอาเปลือกออก แล้วขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือก ลื่น ๆ ออก เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ 4

5 3. นำตุ้มตอน (ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำ แล้วบีบหมาด ๆ
อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้แน่น) มาผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้มบนรอยแผล ของกิ่งตอนมัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผล เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ 5

6 4. เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่มแก่
เป็นสีเหลือง สีน้ำตาล ปลายรากมีสีขาว และมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้ 5. นำกิ่งตอนไปชำในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ 6

7 กิ่งที่มีสีเขียวเข้ม กิ่งที่มีสีน้ำตาลอ่อน
1. กิ่งที่เลือกเพื่อการตอนควรเลือกกิ่ง ที่มีลักษณะตามข้อใด Timer กิ่งที่มีสีเขียวเข้ม กิ่งที่มีสีน้ำตาลเข้ม หน้านี้เป็นตัวเลือก 4 ข้อ พิมพ์คำถามและคำตอบทับได้เลย กิ่งที่มีสีน้ำตาลอ่อน กิ่งที่มีสีไม่เข้มและไม่อ่อนเกินไป 7

8 2. ข้อเสียของการตอนกิ่งคือข้อใด
Timer 2. ข้อเสียของการตอนกิ่งคือข้อใด พืชต้นใหม่เกิดการกลายพันธุ พืชเจริญเติบโตช้า ตอนได้ดีเฉพาะในฤดูฝน พืชที่ได้ไม่มีรากแก้ว ระบบรากตื้น หน้านี้เป็นตัวเลือก 4 ข้อ พิมพ์คำถามและคำตอบทับได้เลย 8

9 3. ประโยชน์ของการตอนกิ่งคือข้อใด
Timer 3. ประโยชน์ของการตอนกิ่งคือข้อใด พืชต้นใหม่ไม่กลายพันธุ พืชเจริญเติบโตช้า พืชที่ได้ไม่มีรากแก้ว ไม่สะดวกต่อการขนส่ง หน้านี้เป็นตัวเลือก 4 ข้อ พิมพ์คำถามและคำตอบทับได้เลย

10 4. วัสดุข้อใดเหมาะสำหรับการตอนกิ่ง
Timer 4. วัสดุข้อใดเหมาะสำหรับการตอนกิ่ง ขุยมะพร้าว - ดินร่วน แกลบ - ขุยมะพร้าว หน้านี้เป็นตัวเลือก 4 ข้อ พิมพ์คำถามและคำตอบทับได้เลย แกลบ - ดินร่วน ดินเหนียว - แกลบ 10

11 เท่าเส้นรอบวงของกิ่งที่ตอน เท่าเส้นรอบวงของยอดกิ่งที่ตอน
5. การตอนกิ่งควั่นกิ่งให้ห่างกันเท่าไหร่ Timer เท่าไหร่ก็ได้ เท่าเส้นรอบวงของกิ่งที่ตอน เท่าโคนก้านใบของกิ่งที่ตอน เท่าเส้นรอบวงของยอดกิ่งที่ตอน หน้านี้เป็นตัวเลือก 4 ข้อ พิมพ์คำถามและคำตอบทับได้เลย 11

12 1 2 3 4 5 6 ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการตอนกิ่งตามลำดับ
เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้

13 นักเรียนคิดว่าการตอนกิ่ง
ใช้เวลาประมาณกี่วัน <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> หน้านี้เป็นหน้าเติมตัวเลขในช่องว่าง อาจารย์สามารถระบุโจทย์ไว้ที่โจทย์คำสั่งได้เลย

14 ให้นักเรียนช่วยกันต่อภาพเหล่านี้ให้ถูกต้อง
เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ 14

15 ให้นักเรียนระบายสีภาพต่อไปนี้
เป็นหน้าสำหรับสอน อาจแทรกบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็ได้ 15

16 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
หน้านี้ไม่ต้องอะไร เป็นหน้ารวมคะแนนอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google