งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชให้มี จำนวนมากขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

3 คือ การทำให้กิ่งหรือต้นพืช เกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทำให้ได้ต้นพืชใหม่ ที่มี ลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ การตอนกิ่ง

4 1. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง 2. ควั่นกิ่ง ลอกเอาเปลือกออก แล้วขูดเยื่อเจริญที่เป็นเมือก ลื่น ๆ ออก ขั้นตอนการ ตอนกิ่ง

5 3. นำตุ้มตอน ( ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำ แล้วบีบหมาด ๆ อัดลงในถุงพลาสติก ผูกปากถุงให้ แน่น ) มาผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้ม บนรอยแผล ของกิ่งตอนมัดด้วยเชือกทั้งบน และล่างรอยแผล

6 4. เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่มแก่ เป็นสีเหลือง สีน้ำตาล ปลายรากมีสีขาว และมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้ 5. นำกิ่งตอนไปชำในภาชนะ กระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป

7 1. กิ่งที่เลือกเพื่อการตอน ควรเลือกกิ่ง ที่มีลักษณะตามข้อใด Timer กิ่งที่มีสีเขียว เข้ม กิ่งที่มีสี น้ำตาลเข้ม กิ่งที่มีสี น้ำตาลอ่อน กิ่งที่มีสีไม่ เข้มและไม่ อ่อนเกินไป

8 2. ข้อเสียของการตอนกิ่ง คือข้อใด Timer พืชต้นใหม่ เกิดการ กลายพันธุ พืช เจริญเติบโต ช้า ตอนได้ดีเฉพาะ ในฤดูฝน พืชที่ได้ไม่มี รากแก้ว ระบบรากตื้น

9 3. ประโยชน์ของการตอน กิ่งคือข้อใด Timer พืชต้นใหม่ ไม่กลาย พันธุ พืช เจริญเติบโต ช้า พืชที่ได้ไม่มี รากแก้ว ไม่สะดวกต่อ การขนส่ง

10 4. วัสดุข้อใดเหมาะสำหรับ การตอนกิ่ง Timer ขุยมะพร้าว - ดิน ร่วน แกลบ - ขุย มะพร้าว แกลบ - ดินร่วน ดินเหนียว - แกลบ

11 5. การตอนกิ่งควั่นกิ่งให้ ห่างกันเท่าไหร่ Timer เท่าไหร่ก็ได้ เท่าเส้นรอบวง ของกิ่งที่ตอน เท่าโคนก้านใบ ของกิ่งที่ตอน เท่าเส้นรอบวงของ ยอดกิ่งที่ตอน

12 ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการ ตอนกิ่งตามลำดับ 1 2 3 4 5 6

13 นักเรียนคิดว่าการ ตอนกิ่ง ใช้เวลาประมาณกี่ วัน

14 ให้นักเรียนช่วยกันต่อภาพเหล่านี้ให้ถูกต้อง

15 ให้นักเรียนระบายสีภาพ ต่อไปนี้

16


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เรื่องขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google