งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและความสำคัญของอาเซียน “ ประชาคมอาเซียน ” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศ สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการ แข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและความสำคัญของอาเซียน “ ประชาคมอาเซียน ” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศ สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการ แข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความสำคัญและความสำคัญของอาเซียน “ ประชาคมอาเซียน ” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศ สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการ แข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึง ความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบ มาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย จุดประสงค์อาเซียน 1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและ กันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 3. เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 4. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี 5. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการ ฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออก เฉียงใต้

4 ประเทศอาเซียน ไทย สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย

5 ดอกไม้ประจำชาติอาเชียน ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลลิปปินส์ พม่า

6 ภาษาทักทาย

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและความสำคัญของอาเซียน “ ประชาคมอาเซียน ” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศ สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการ แข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google