งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น รมต. 5. การเลี้ยงดูระดับครอบครัว 6. ปัญหาระบบการศึกษา 7. ความอ่อนแอของประชาชน 8. การเมืองไทยหลังการปกครอง 2475 9. กลุ่มสื่อมวลชน

3 สถานการณ์ภายนอกประเทศ องค์การสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา รัสเซีย รัสเซีย สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง ตะวันออกกลาง อิหร่าน อิหร่าน

4 ทวีปแอฟริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ สถานการณ์ภายนอกประเทศ

5 อินเดีย อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ สิงค์โปร์ สถานการณ์ภายนอกประเทศ

6 มาเลเซีย สหภาพพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สถานการณ์ภายนอกประเทศ

7  โลกาภิวัตน์  สงครามต่อต้านการก่อการร้าย  ปัญหาสิทธิมนุษยชน  วิกฤติการณ์ด้านพลังงาน  ความขัดแย้งระหว่างประเทศตะวันตก กับประเทศอิสลาม สถานการณ์โลกที่กระทบกับประเทศไทย  อาชญากรรมข้ามชาติ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  สถานการณ์ในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ที่กระทบกับประเทศไทย

8 The End


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google