งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ Watboonsumphan School นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ Watboonsumphan School นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ Watboonsumphan School นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

4 เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

5 ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

6 รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

7 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

8 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

9 สหพันธรัฐมาเลเซีย(Malaysia) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

10 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

11 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

12 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

13 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เมืองหลวง ธงชาติและเพลง ชาติ ระบอบการ ปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ Watboonsumphan School นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google