งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ กลุ่มคนที่ ( พระกิตติคุณ ) มีการเข้าถึงน้อยในแต่ละประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ กลุ่มคนที่ ( พระกิตติคุณ ) มีการเข้าถึงน้อยในแต่ละประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ กลุ่มคนที่ ( พระกิตติคุณ ) มีการเข้าถึงน้อยในแต่ละประเทศ

2 สถิติการเข้าถึงและเข้าไม่ถึงใน แต่ละประเทศ ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

3 กลุ่มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการเข้าถึงน้อย 642 กลุ่ม ? ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

4 บรูไน TOP 5 Largest 28 กลุ่มคน ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007, No. of Peoples

5 กัมพูชา TOP 5 Largest 40 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

6 ติมอร์ ตะวันออก TOP 5 Largest 24 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

7 อินโดนีเซีย TOP 5 Largest 774 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

8 ลาว TOP 5 Largest 147 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

9 มาเลเซีย TOP 5 Largest 183 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

10 พม่า TOP 5 Largest 137 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

11 ฟิลิปปินส์ TOP 5 Largest 190 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

12 สิงค์โปร์ TOP 5 Largest 51 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

13 ไทย TOP 5 Largest 109 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

14 เวียดนาม TOP 5 Largest 118 กลุ่มคน No. of Peoples ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,


ดาวน์โหลด ppt เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ กลุ่มคนที่ ( พระกิตติคุณ ) มีการเข้าถึงน้อยในแต่ละประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google