งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มคนที่(พระกิตติคุณ) มีการเข้าถึงน้อย ในแต่ละประเทศ

2 สถิติการเข้าถึงและเข้าไม่ถึงในแต่ละประเทศ
ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

3 กลุ่มคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการเข้าถึงน้อย 642 กลุ่ม?
ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

4 บรูไน 28 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 11 Least Reached
15 w/Church No. of Peoples 2 w/Believers 11 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

5 กัมพูชา 40 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 29 Least Reached
7 w/Church 4 w/Believers No. of Peoples 29 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

6 ติมอร์ ตะวันออก 24 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples
4 w/Church No. of Peoples 19 w/Believers 1 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

7 อินโดนีเซีย 774 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 196 Least Reached
538 w/Church No. of Peoples 40 w/Believers 196 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

8 ลาว 147 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 122 Least Reached
15 w/Church 10 w/Believers No. of Peoples 122 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

9 มาเลเซีย 183 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 57 Least Reached
119 w/Church No. of Peoples 7 w/Believers 57 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

10 พม่า 137 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 52 Least Reached
83 w/Church No. of Peoples 2 w/Believers 52 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

11 ฟิลิปปินส์ 190 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 25 Least Reached
123 w/Church No. of Peoples 42 w/Believers 25 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

12 สิงค์โปร์ 51 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 18 Least Reached
24 w/Church No. of Peoples 9 w/Believers 18 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

13 ไทย 109 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 72 Least Reached
30 w/Church 7 w/Believers No. of Peoples 72 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,

14 เวียดนาม 118 กลุ่มคน TOP 5 Largest No. of Peoples 59 Least Reached
44 w/Church 15 w/Believers No. of Peoples 59 Least Reached TOP 5 Largest ข้อมูลจาก Joshua Project ปี 2007,


ดาวน์โหลด ppt เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google