งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติ การ 1 IDA จีน IDA พม่า ก่อนเปิด AEC 2 ปีเศษข้างหน้าสำนักงาน IDA กระจายอยู่ทุกประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน และนอกอาเซียนภายใต้สโลแกน “IDA คิด IDA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติ การ 1 IDA จีน IDA พม่า ก่อนเปิด AEC 2 ปีเศษข้างหน้าสำนักงาน IDA กระจายอยู่ทุกประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน และนอกอาเซียนภายใต้สโลแกน “IDA คิด IDA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติ การ 1 IDA จีน IDA พม่า ก่อนเปิด AEC 2 ปีเศษข้างหน้าสำนักงาน IDA กระจายอยู่ทุกประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน และนอกอาเซียนภายใต้สโลแกน “IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียน IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียนสู่สังคมโลก ” ก่อนเปิด AEC 2 ปีเศษข้างหน้าสำนักงาน IDA กระจายอยู่ทุกประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน และนอกอาเซียนภายใต้สโลแกน “IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียน IDA คิด IDA ทำ นำอาเซียนสู่สังคมโลก ” บังกลาเทศ IDA มาเลเซีย IDA อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา IDA บรูไน IDA สิงคโปร์ IDA ฟิลิปปินส์ IDA เวียดนาม IDA กัมพูชา ญี่ปุ่น เกา หลี ใต้ IDA ลาว IDA ไทย

2 บริจาครายได้บำรุง สถาบัน ก ข ค ง จ ฉ ซ ญ ต ฯลฯฯลฯ ขึ้น ทะเบียน สังกัด สำนักวิจัย และ พัฒนากา รค้าการ ลงทุน ไทย - พม่า MO U ท ขึ้น ทะเบียน สังกัด สำนักวิจัย และ พัฒนากา รค้าการ ลงทุน ไทย - พม่า A B C D E F G H I J ฯลฯฯลฯ บริษั ทรวม มิตร ไทย - พม่ สร้าง อำนาจการ ต่อรองทาง การค้ากับ ชาติ มหาอำนา จ สถาบัน บำรุงมูลนิธิ ID A บริษัทใน ไทย (SMEs) MO U บริษั ทรวม มิตร ไทย มูลนิ ธิ ตัวอย่างโครงสร้างการจัดการการรวมกลุ่มธุรกิจ เพื่อความอยู่รอดของ SMEs ไทย สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการค้าการลงทุนไทย - อาเซียน กรณีไทย - พม่า บริษัทใน ไทย (SMEs) สำนักวิ จัยและ พัฒนา การค้า การ ลงทุน ( พม่า ) สำนักวิจั ยและ พัฒนาก ารค้า การ ลงทุน ( ไทย ) จด ทะเบีย น รวมกลุ่ มเป็น บริษัท กลาง พม่า จด ทะเบีย น รวมกลุ่ มเป็น บริษัท กลาง ไทย บริษั ทรวม มิตร พม่า สร้าง อำนาจ การ ต่อรอง การ คุ้มครอง และการ ช่วยเหลือ จากรัฐ

3 แผนการปฏิบัติการ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา ไทย – จีน - อาเซียน (IDA) IDA จีน IDA พม่า IDA มาเลเซีย IDA บรูไน IDA อินโดนีเซีย IDA สิงคโปร์ IDA นอกอาเซียน อินเดีย IDA ฟิลิปปินส์ IDA เวียดนาม IDA นอกอาเซียน อาหรับ IDA กัมพูชา IDA นอกอาเซียน แอฟริกา IDA ลาว IDA ศรีลังกา IDA บังกลาเทศ เกา หลี ใต้ ญี่ปุ่น IDA ไทย


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติ การ 1 IDA จีน IDA พม่า ก่อนเปิด AEC 2 ปีเศษข้างหน้าสำนักงาน IDA กระจายอยู่ทุกประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน และนอกอาเซียนภายใต้สโลแกน “IDA คิด IDA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google