งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการเมืองไทย ในปัจจุบัน. 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการเมืองไทย ในปัจจุบัน. 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการเมืองไทย ในปัจจุบัน

2 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น รมต. 5. การเลี้ยงดูระดับครอบครัว 6. ปัญหาระบบการศึกษา 7. ความอ่อนแอของประชาชน 8. การเมืองไทยหลังการปกครอง 2475 9. กลุ่มสื่อมวลชน 2

3 สถานการณ์ภายนอกประเทศ • องค์การสหประชาชาติ • สหรัฐอเมริกา • รัสเซีย • สหภาพยุโรป • ตะวันออกกลาง • อิหร่าน 3

4 • ทวีปแอฟริกา • สาธารณรัฐประชาชนจีน • ญี่ปุ่น • เกาหลีใต้ • เกาหลีเหนือ สถานการณ์ภายนอกประเทศ 4

5 • อินเดีย • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • ฟิลิปปินส์ • อินโดนีเซีย • สิงค์โปร์ สถานการณ์ภายนอกประเทศ 5

6 • มาเลเซีย • สหภาพพม่า • ลาว • กัมพูชา • เวียดนาม สถานการณ์ภายนอกประเทศ 6

7  โลกาภิวัตน์  สงครามต่อต้านการก่อการร้าย  ปัญหาสิทธิมนุษยชน  วิกฤติการณ์ด้านพลังงาน  ความขัดแย้งระหว่างประเทศตะวันตก กับประเทศอิสลาม สถานการณ์โลกที่กระทบกับประเทศไทย  อาชญากรรมข้ามชาติ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  สถานการณ์ในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ที่กระทบกับประเทศไทย 7


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการเมืองไทย ในปัจจุบัน. 1. ระบบอุปถัมภ์จากระบบทาสเดิม จึงต้องพึ่งผู้แทน 2. เงินเดือนข้าราชการน้อย 3. ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการ 4. นักการเมืองที่เป็นนายทุนพรรคได้รับแต่งตั้งเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google