งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวศรันย์ภัทร์ อินทรรักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน คุยประดู่ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวศรันย์ภัทร์ อินทรรักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน คุยประดู่ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นางสาวศรันย์ภัทร์ อินทรรักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน คุยประดู่ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1

3 สัญลักษณ์ของอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้น ข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกัน เพื่อมิตรภาพและความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

4 ธงอาเซียน สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้า หาญ และ ความก้าวห น้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

5 คำขวัญของอาเซียน One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม

6 ประเทศสมาชิก บรูไน ลาว พม่า ไทย สิงค โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียด นาม กัมพูชา มาเลเซีย

7 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน

8 สวัสดี ประเท ศไทย

9 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเท ศลาว สะบาย ดี

10 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ กัมพูชา ซัวสเด

11 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ พม่า มิงกา ลาบา

12 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ เวียดนาม ซินจ่าว

13 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ บรูไน ซาลามัต ดาตัง

14 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง

15 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง

16 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ สิงคโปร์ หนี ห่าว

17 คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ ฟิลิปปินส์ กู มุสตา

18 ทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน

19 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ ไทย ? สวัสดี

20 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ ลาว ? สะบาย ดี

21 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ กัมพูชา ? ซัวสเด

22 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ พม่า ? มิงกา ลาบา

23 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ เวียดนาม ? ซินจ่าว

24 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ บรูไน ? ซาลามัต ดาตัง

25 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ อินโดนีเซีย ? ซาลามัต เซียง

26 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ มาเลเซีย ? ซาลามัต ดาตัง

27 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ สิงคโปร์ ? หนี ห่าว

28 แบบฝึกหัดทบทวน คำทักทายประจำชาติ อาเซียน ประเทศ ฟิลิปปินส์ ? กู มุสตา

29

30 พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้ หมู่ธงปลิวไสว สัญญาณแห่งสัญญา ทางใจ วันที่เรามาพบกัน อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ เราปรารถนา เราพร้อมเดินหน้าไป ตรงนั้น หล่อหลอมจิตใจให้เป็น หนึ่งเดียว อาเซียนยึดเหนี่ยว สัมพันธ์ ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน เศรษฐกิจมั่นคงก้าว ไกล ( อาเซียนมั่นคงก้าว ไกล ) Raise our flag high, sky high Embrace the pride in our heart ASEAN we are bonded as one Looking out to the world. For peace, our goal from the very start And prosperity to last. We dare to dream we care to share. Together for ASEAN we dare to dream, we care to share for it's the way of ASEAN The ASEAN Way คลิก

31 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวศรันย์ภัทร์ อินทรรักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้าน คุยประดู่ สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google