งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ อาเซียน ธงประจำ ชาติ แบบทดสอ บ ผู้จัดทำ ประเทศ สมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ อาเซียน ธงประจำ ชาติ แบบทดสอ บ ผู้จัดทำ ประเทศ สมาชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ อาเซียน ธงประจำ ชาติ แบบทดสอ บ ผู้จัดทำ ประเทศ สมาชิก

2 ย้อนกลั บ

3

4

5

6 ประเทศ ไทย ประเทศ บรูไน ประเทศ กัมพูชา ประเทศ ลาว ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ เมียรม่าร์ ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศ สิงคโปร์ ประเทศ เวียดนาม ย้อนกลับ

7 NEXT ย้อนกลั บ

8

9 NEXT

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 สัญลักษณ์ของอาเซียน ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น ที่มัด รวมกันไว้ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน หมายถึง สนติ ภาพและควา มั่นคง สีเหลือง หมายถึง ความ เจริญรุ่งเรือง

28 หลักการพื้นฐานของ อาเซียน การเคารพซึ่งกันและกันใน เอกราช อธิปไตย การไม่ขู่บังคับหรือการใช้ กำลัง การระงับข้อพิพาทโดย สันติวิธี หลักการไม่แทรกแซง กิจการ สิทธิในการดำรงอยู่โดยปราศจาก การแทรกแซง

29

30 ย้อนกลับต่อไป

31 1. อาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ ก. 9 ประเทศข. 10 ประเทศ ง. 5 ประเทศ ค. 30 ประเทศ

32 ถูก ทำข้อต่อไป

33 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

34 2. เมืองหลวงของไทยชื่อว่าอะไร ก. ลพบุรี ง. ชัยนาท ค. กรุงเทพมหานค ร ข. เชียงใหม่

35 ถูก ทำข้อต่อไป

36 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

37 3. ประชากรของเวียดนามมีเท่าใด ก. 8 ล้านคน ง. 81.3 ล้านคนค. 86.1 ล้านคน ข. 87 ล้านคน

38 ถูก ทำข้อต่อไป

39 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

40 4. สกุลเงินของไทยคืออะไร ก. ดอลล่า ค. กลีบง. เยน ข. บาท

41 ถูก ทำข้อต่อไป

42 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

43 5. อาหารประจำชาติของไทยคืออะไร ก.kfc ค. ซูชิง. ไข่เจียว ข. ต้มยำกุ้ง

44 ถูก ทำข้อต่อไป

45 ผิด

46 6. สัญลักษณ์ของอาเซียนคือ ก. ดอกบัว ง. ต้นมะม่วงค. ต้นข้าว ข. ดอกกุหลาบ

47 ถูก ทำข้อต่อไป

48 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

49 7. อาเซียนสะกดด้วยตัวอะไร ก. asean ง. ansea ค. aesan ข. sean

50 ถูก ทำข้อต่อไป

51 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

52 8. อาเซียนมีกี่สี ก. 2 สี ง. 6 สี ค 4 สี ข. 3 สี

53 ถูก ทำข้อต่อไป

54 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

55 9. สกุลเงินของสิงคโปร์ ก. ดอลล่า ง. กลีบ ค. บาท ข. เยน

56 ถูก ทำข้อต่อไป

57 ผิด ย้อนกลับไปทำ ใหม่

58 10. เวียดนามเมืองหลวงชื่ออะไร ก. เวียงจันทร์ ง. กรุงเทพค. ย่างกุ้ง ข. กรุงฮานอย

59 ถูก

60 ย้อนกลับไปทำ ใหม่ ผิด

61 ผู้จัดทำ เด็กชายสุภวัทน์ เชื้อเพ็ชร์ ชั้น ม.1/25 เลขที่ 23 ย้อนกลั บ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ อาเซียน ธงประจำ ชาติ แบบทดสอ บ ผู้จัดทำ ประเทศ สมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google