งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศ กัมพูชา ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ ลาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศ กัมพูชา ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ ลาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ประเทศ กัมพูชา

8 ประเทศ อินโดนีเซีย

9 ประเทศ ลาว

10 ประเทศ มาเลเซีย

11 ประเทศพม่า

12 ประเทศฟิลิปปินส์

13 ประเทศสิงคโปร์

14 เวียดนาม

15 ประเทศไทย

16

17

18

19

20

21

22 2. สัญลักษณ์อาเซียนคือข้อใด

23 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า เก่งมาก

24 ไปทำใหม่นะ ผิดนะ

25 ก. 5 ประเทศ ก. 5 ประเทศ ไปทำใหม่นะ ค. 10 ประเทศ ค. 10 ประเทศ ข. 7 ประเทศ ข. 7 ประเทศ

26 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า เก่งมาก

27 ไปทำใหม่นะ ผิดนะ

28 4. อาหารในข้อใดเป็นอาหารของ ประเทศลาว ก. อัมบู ยัต ก. อัมบู ยัต ง. ซุปไก่ ง. ซุปไก่ ค. กาโด ค. กาโด ข. ต้มยำ กุ้ง ข. ต้มยำ กุ้ง

29 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า

30 ไปทำใหม่นะ

31 5. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศ บรูไน ก. บรูไน ดอลลารื ก. บรูไน ดอลลารื ง. กีบ ง. กีบ ค. รูเปียห์ ค. รูเปียห์ ข. เรียล ข. เรียล

32 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า

33 ไปทำใหม่นะ

34 6. ในประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่ใช้ ศาสนาอะไร ก. พุทธ ก. พุทธ ง. ไม่มีข้อ ถูก ง. ไม่มีข้อ ถูก ข. อิสลาม ข. อิสลาม ค. พรามห ณ์ ค. พรามห ณ์

35 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า

36 ไปทำใหม่นะ

37 7. ดอกไม้ชนิดใดที่อยู่ในประเทศ มาเลเซีย. ก. ดอก พู่ระหง ก. ดอก พู่ระหง ง. ดอกลีลา วดี ง. ดอกลีลา วดี ค. ดอก ประดู่ ค. ดอก ประดู่ ข. ดอกชบา ข. ดอกชบา

38 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า

39 ไปทำใหม่นะ

40 8. อาหารกาโด กาโดอยู่ในประเทศ ใด ก. ลาว ง. อินโดนีเซีย ข. พม่า ค. กัมพูชา

41 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า

42 ไปทำใหม่นะ

43 ค. นครเน ปิดอร์ 9. เมืองหลวงในข้อใดที่อยู่ในปะ เทศฟิลิปินส์ ก. กรุง มะนิลา ง. กรุงเทพมหา นคร ข. สิงคโปร์

44 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า

45 ไปทำใหม่นะ

46 10. ศาสนาในข้อใดเป็นของประเทศ เวียดนาม ก. คริตส์ ง. ผิดถูก ข้อ ค. พุทธ ข. อิสลาม

47 ไปข้อต่อไปเลยจร๊า

48 ไปทำใหม่นะ


ดาวน์โหลด ppt ประเทศ กัมพูชา ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ ลาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google