งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 1 Pharmacist‘s role in Warfarin Team.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 1 Pharmacist‘s role in Warfarin Team."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 1 Pharmacist‘s role in Warfarin Team

2 WARFARINWARFARIN WARFARINWARFARIN

3 WARFARINWARFARIN WARFARINWARFARIN ผู้ป่วย Warfarin แพท ย์ เภสัช กร พยาบ าล  Indication/Contraindication  Selection Drug  Dose adjustment  Counseling  Medication Reconciliation  Drug Interaction  Dose adjustment  Monitoring (Clinical/Lab)  Administration  Discharge planning

4 ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ป่วย นอก

5 ผู้ป่วย ใน

6 ผู้ป่วยที่เกิดอาการ bleeding จาก Warfarin WARFARINWARFARIN WARFARINWARFARIN ร้อยละ

7 Action การนัด F/U หลังปรับ ขนาดยา - ผู้ป่วยใน 3-7 วัน - ผู้ป่วยนอก 14 วัน INR วิกฤต > 5

8 Action WARFARINWARFARIN WARFARINWARFARIN ตารางแสดงผลการติดตามผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย ที่ได้พบแพทย์ก่อนวันนัด 46%50% 9191

9 ผู้ป่วยที่เกิดอาการ bleeding ทบทวน WARFARINWARFARIN WARFARINWARFARIN 86.9% Non- med 13.1% Med error Drug Interaction : NSAIDs (Diclofenac) ร้อยละ โรคร่วม, ไม่พบสาเหตุ เกิด ME ระดับ I 1 ราย เกิดจาก drug interaction

10 WARFARINWARFARIN WARFARINWARFARIN

11 การ intervention กรณีที่ผู้ป่วย INR < 1.5 ร้อยละของสาเหตุที่ส่งผลให้ INR < 1.5

12 Action

13 Prescribing error จากที่ผู้ป่วย on warfarin 1 x จันทร์ ถึง ศุกร์ = ปรับเพิ่มขนาดยา 40 % 0.5 x เสาร์ อาทิตย์ ปรึกษาแพทย์ ปรับเป็น 1 x จันทร์ ถึง เสาร์ = ปรับเพิ่มขนาดยา 8 % 0.5 x อาทิตย์

14 14 Pharmacist‘s role in Warfarin Team WARFARINWARFARIN WARFARINWARFARIN


ดาวน์โหลด ppt รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 1 Pharmacist‘s role in Warfarin Team.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google