งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื้อรังร่างกาย  หัวใจแข็งแรง สอ. วิหาร ขาว สอน. พิกุล ทอง สอ. ถอน สมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื้อรังร่างกาย  หัวใจแข็งแรง สอ. วิหาร ขาว สอน. พิกุล ทอง สอ. ถอน สมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื้อรังร่างกาย  หัวใจแข็งแรง สอ. วิหาร ขาว สอน. พิกุล ทอง สอ. ถอน สมอ

2 โรงพยาบา ลทั่วไป ระบบการดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรัง คลินิก โรค เรื้อรัง

3 Drug monitor Care giver Webcam screen clinic Lab HOME HEALTH CARE CONTROL SPECIAL

4 ใหม่ของเขา เก่าที่เรา 13 ปีแห่งวิวัฒนาการคลินิกโรคเรื้อรังใน ปฐมภูมิ คลินิกรุ่ง อรุณ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ติดตาม ภาวะแทรกซ้อน ตรวจวินิจฉัย รับยา, คำแนะนำ, เข้า ระบบนัดติดตาม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพลด ภาวะแทรกซ้อน

5

6 92.59% 64.81 % 96.2 9% 92.59%

7

8 Pre pack Double check F/U DRUG CONTROL SYSTEM PERSONAL

9

10 เตียงลด ภาวะแทรกซ้ อน

11 รถด่วนขบวน เรื้อรัง

12 RCA referal Team Lab/analysis drug counseling instrument Medicine

13

14

15 กองทุน รองเท้า ชมรมแผนไทย ในชุมชน ติดตาม ภาวะแทรกซ้อน

16

17 quality of life HbA1c<7 R2R FBS<130 mg% B.P.<130 / 80mg% Happiness Good performance


ดาวน์โหลด ppt เรื้อรังร่างกาย  หัวใจแข็งแรง สอ. วิหาร ขาว สอน. พิกุล ทอง สอ. ถอน สมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google