งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.1 เกิด ADR ที่ไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิด ADR ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 หาย เป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

2 Ceftriaxone 13 ราย Cotrimoxazole 10 ราย Dicloxacillin 9 ราย

3 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง ** Toxic Epidermal Necrolysis (Ten) จำนวน 3 ราย จากยา Allopurinal 1 ราย Cotromoxazole 1 ราย Tetracycline1 ราย ** Stevens Johnson Syndrome จำนวน 2 ราย จากยา Allopurinal 1 ราย Cotrimoxazole 1 ราย

4 ** Anaphylaxis shock จำนวน 7 ราย จากยา Allopurinal 2 ราย Ceftriaxone3 ราย Ciprofloxacin1 ราย Mydoclam1 ราย รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง

5 รายงาน ADR ตาม ระบบ อวัยวะ ของ ร่างกาย

6 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 90 ปี Dx. Chronic ischaemic heart disease, unspecified Med : 26 กย. 50  Imdur 1 x 1 pc ASA I 1 x 1pc Ativan 1 x hs Senokot 3 x hs Parafon forte 1 x 3 pc Ezetrol (10) 1 x 1 pc ยาเดิม ได้ต่ออีก 1 mo. = 21 เม็ด ** ครั้ง แรก

7 26 กันยายน 2550 : หลังทานยา ผป. เกิด อาการแน่นหน้าอก 8 ตุลาคม 2550 : vastarel MR 1 x 2 pc 9 ตุลาคม 2550 : ASA I 2 x 1 pc  10 ตุลาคม 2550 : ผป. หยุดยา Ezetrol อาการแน่นหน้าอกดีขึ้น 26 ตค Imdur, ASA I, Ativan, Senokot, Parafon forte, Ezetrol (10) 9 ตค 8 ตค 10 ตค Vastare l MR ASA I  Off Ezetrol

8

9 ADR probability scale ใช่ไม่ใ ช่ ไม่ ทราบ 1. เคยมีสรุปหรือรายงานปฏิกิริยานี้กับยาที่ สงสัยชนิดนี้มาแล้ว อาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นภายหลังจากการ ได้รับยาที่สงสัย อาการไม่พึงประสงค์ดีขึ้น เมื่อหยุดยาที่สงสัย หรือเมื่อให้ยาต้านที่เฉพาะเจาะจง อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว เกิดขึ้นอีกเมื่อ เริ่มให้ยาที่สงสัยเข้าไปใหม่ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดจากสาเหตุอื่น นอกเหนือจากยาที่สงสัยได้ ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เมื่อผู้ป่วยได้รับ ยาหลอก สามารถตรวจวัดระดับยาที่สงสัยในเลือด ปฏิกิริยารุนแรงขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดยา หรือ ลดลงเมื่อลดขนาดยา ผู้ป่วยเคยมีปฏิกิริยาคล้ายกันนี้มาแล้ว เมื่อ ได้รับยาในครั้งก่อน อาการไม่พึงประสงค์นั้น มีหลักฐานได้รับการ ยืนยันโดยวิธีที่เหมาะสม +100 คะแนนรวม 4

10 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 35 ปี ประวัติ AF with CHF with MVR on warfarin มาตลอด ตั้งแต่ปี 2547 (Goal INR ) 6 สิงหาคม 50 (INR 3.5) Rx : warfarin (3) 1 x1 hs Digoxin 1 x 1 pc Lasix(40) 1 x 1pc Enalapril (5) 1 x 1pc 3 mo.

11 13 ตค. 50 : มา ER แล้ว admit (INR 4.2) ด้วยอาการ จุกลิ้นปี่ แน่นหน้าอก ร้าว ไหล่ขวา หายใจไม่อิ่ม : ไม่มี abnormal bleeding : ดื่มเหล้าครั้งคราว ไม่สูบบุหรี่ D/C : 15 ตค.50: Digoxin (0.25) 1 x 1 pc Lasix(40) 1 x 1pc Enalapril (5) 1 x 1pc E.KCl 30 cc x 3 pc ( 2 day) ** ไม่ได้รับยา warfarin กลับบ้าน ** F/U 1 wk

12 22 ตุลาคม 50 : ผป. มาตรวจตาม นัด (INR 1.08) : มีอาการ แน่น ใจสั่นเป็นพักๆ แพทย์ order warfarin (3) 1 x1 hs Digoxin (0.25) 1 x 1 pc Lasix(40) 1 x 1pc Enalapril (5) 1 x 1pc Romilar 1 x3 pc

13 เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นบ้าง ???? ADE ME prescribing error (sentinel event) ( ระดับ E)

14 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 36 ปี น้ำหนัก 59 กก. Dx. Pulmonary TB (new case) 27 สิงหาคม 50 : INH (100) 3x hs RF(300) 2 x hs PZA (500) 3 x hs ETB (400) 3 x hs 7 กันยายน 50 : HRZE (size L) 2 wk.

15 8 กันยายน 2550 : มีอาการคัน และ คลื่นไส้ อาเจียน CPM 1x 3 pc, Dramamine 1 x prn q กันยายน 2550 : มาด้วยผื่น, จ้ำ เลือด Off ยา TB Rx.- 0.1%TA ทาผื่น - Pred (5) 2 x 2 pc - Zyrtec 1 x 1 pc

16 14 กันยายน 50 : Zyrtec 1 x 2 pc Atarax 1 x prn q4 hr. 0.1% TA cream ทาผื่น INH (rechallenge dose) ½ tab  1 tab  2 tab  3 tab 21 กันยายน 50 : ไม่พบอาการคัน ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน INH 3 x hs Rifampicin (rechallenge dose) 5 ml  10 ml  15 ml  20 ml

17 28 กันยายน 50 : ไม่พบอาการคัน ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน Rx : Zyrtec 1 x 2 pc Atarax 1 x prn q4 hr. INH 3 x hs Rifampicin (300) 2 x hs PZA (500) (rechallenge dose) ½ tab  1 tab  3 tab 12 ตุลาคม 50 : No side effect Zyrtec 1 x 2 pc INH 3 x hs Rifampicin (300) 2 x hs PZA (500) 3 x hs 30 วัน

18 อาการไข้ที่มีสาเหตุจากยา - พบว่า 6-18 % ของอาการไม่พึงประสงค์ จากยาที่เกิดขึ้นจะมีอาการไข้ร่วมด้วย ซึ่งใน จำนวนนี้มี 3.4 % ที่มีอาการไข้เพียงอย่างเดียว - สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลง set piont ที่ hypothalamus โดยเชื่อว่าสารก่อไข้ที่มา จากภายนอกกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารภายใน ร่างกาย ซึ่งสารเหล่านี้จะไปมีผลต่อสารสื่อประสาท ต่าง ๆ ที่ hypothalamus ทำให้มีผลต่อการควบคุม อุณหภูมิและเกิดอาการไข้ขึ้น

19

20 ลักษณะอาการทางคลินิก อาการทางคลินิกที่พบของยาที่จะ ก่อให้เกิดอาการไข้ได้นั้น โดยส่วนใหญ่จะพบ ภายใน 7-10 วัน หลังจากได้รับยา อาจจะ เริ่มต้นด้วยมีอาการไข้ต่ำ ๆ จากนั้นจะค่อยๆ สูงขึ้น และจะคงอยู่ตลอดเวลาที่ได้รับยา ไข้จะ ลดลงได้อย่างรวดเร็วหลังจากหยุดยา ( ปกติ ภายใน 48 ชั่วโมง ) แต่ถ้าได้รับยาซ้ำอาการ ไข้จะกลับมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ ชั่วโมง อาการไข้ที่เกิดขึ้นจะไม่มีรูปแบบของไข้ที่ ชัดเจน อาจจะมีลักษณะไข้สูงสลับกับปกติได้ ในระหว่างวันโดยสัมพันธ์กับขนาดยาหรือไม่ สัมพันธ์กับขนาดยาก็ได้ ผู้ป่วยจะไม่มีค่าผล ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะต่อ อาการไข้ ในบางรายอาจพบอาการปวดข้อ เป็นผื่น ลมพิษ ไม่สบายในท้อง และพบความ ผิดปกติของเม็ดเลือดขาว ( leukocytosis and eosinophilia ) ร่วมด้วย


ดาวน์โหลด ppt รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google