งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การออกแบบรถยนต์. จัดทำโดย นาย อิทธิพล พรมมาส เลขที่ 2 นาย สฤษดิ์ ภู่บุญ เลขที่ 42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การออกแบบรถยนต์. จัดทำโดย นาย อิทธิพล พรมมาส เลขที่ 2 นาย สฤษดิ์ ภู่บุญ เลขที่ 42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การออกแบบรถยนต์

2 จัดทำโดย นาย อิทธิพล พรมมาส เลขที่ 2 นาย สฤษดิ์ ภู่บุญ เลขที่ 42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

3 หลักการและเหตุผล โดยการศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการ ออกแบบรถยนต์ หาข้อมูลเกี่ยวกับผลดี และ ผลเสีย เกี่ยวกับการ ออกแบบรถยนต์ในครั้งนี้ เหตุผล เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถยนต์ให้ได้ใช้อย่าง ถูกต้องตามระบบของการใช้รถยนต์ เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ของผู้ที่สนใจ

4 วิธีดำเนินงาน ออกแบบรวดรายที่ทันสมัยกับยุคนี้ ออกแบบตัวรถโดยใช้โปรแกรม 3DVIA Shape นำเสนอสินค้าให้กับผู้ที่นิยมและสนใจเกี่ยวกับ รถยนต์ที่เราเปนผู้ผลิต

5 ประโยชน์ของการออกแบบรถยนต์ ส่งเสริมให้ผู้คนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มากขึ้น ส่งเสริมความคิดอันสร้างสรรค์ของมนุษย์มาใช้ ในการออกแบบงานผ่านเทคโนโลยีให้ดูสวยงาม ยิ่งขึ้น ตามยุคสมัยของการใช้เทคโนโลยีและเพื่อให้ เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

6 รูปรถที่ผ่านการออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การออกแบบรถยนต์. จัดทำโดย นาย อิทธิพล พรมมาส เลขที่ 2 นาย สฤษดิ์ ภู่บุญ เลขที่ 42 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google