งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดสวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดสวน

2 จัดทำโดย 1. นางสาววิลาสินี ทิพย์ชาญ เลขที่18 2
จัดทำโดย 1.นางสาววิลาสินี ทิพย์ชาญ เลขที่ นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

3 แนวคิดในการจัดทำการออกแบบการจัดสวน
เนื่องจากในการจัดสวนต้องใช้เวลามากในการดำเนินการเพื่อประหยัดเวลาในการจัดสวนจึงควรที่จะต้องมีการออกแบบก่อน ในการจัดสวนจำเป็นต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับรูปแบบในการจัดสวน เพื่อให้ได้สวนที่สวยงามตามความพอใจของแต่ละบุคคล

4 โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบการจัดสวน
โปรแกรมGarden Planner

5 วัสดุ/อุปกรณ์ โปรแกรมGarden Planner คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินซ์ กระดาษA4
ดินสอ ยางลบ

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน วางแผนการออกแบบรูปแบบการจัดสวน
ลงมือออกแบบในโปรแกรมGarden Planner ปริ๊นท์งานที่ออกแบบไว้

7 งบประมาณ ในการออกแบบนั้นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานเมื่อได้ชิ้นงานที่เหมาะสมแล้วต้องปรินซ์งานออกมาเป็นแบบซึ่งใช้เป็นแบบในการจัดสวนต่อไปซึ่งอาจจะใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

8 ตัวอย่างการออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google