งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society
โครงการ (Project) เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society

2 ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันมีการทำธุรกิจ ทั้งในโลกการค้าการตลาด และโลกออนไลน์ จึงมีการแข่งขันสินค้าในประเภทเดียวกันมาก โลกปัจจุบันการสื่อสารได้พัฒนาไปไกล โดยมีการซื้อขายสินค้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ส่วนมากเจาะจงเฉพาะ “กลุ่มวัยรุ่น” เป็นเป้าหมายหลัก ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการซื้อขายทางโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจประเภทออนไลน์นี้ จึงเป็นเหตุให้เราพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้มีความน่าสนใจ และจึงดูดลูกค้า

3 วัตถุประสงค์ 1. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ง่ายมากยิ่งขึ้น
2. ช่วยให้คุณขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 4. ช่วยให้คุณสามารถปรึกษาข้อมูลได้ง่ายขึ้น 5. ส่งเสริมการขายทางด้านธุรกิจ

4 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอน
รวบรวมข้อมูล iphone ทุกรุ่น ปัญหาที่เกิดบ่อยระหว่างการใช้เครื่อง ประโยชน์ลูกเล่นใหม่ๆ โปรแกรมเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกการ เครื่องมือและอุปกรณ์ โปรแกรม Dreamweaver 8, Photoshop cs5,Flash 8 วิธีการ ศึกษาข้อมูลของสินค้า รวบรวมข้อมูล ศึกษาโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ออกแบบเค้าโครงหน้าเว็บแล้วดำเนินการ

5 ระยะเวลาการดำเนินงาน
วิธีการดำเนินการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 1. ศึกษาข้อมูลของสินค้า 2. ศึกษาโปรแกรมที่ทำเว็บไซต์ 3. ออกแบบตัวเว็บ 4. ดำเนินงาน

6 งบประมาณ งบประมาณ โดยรวม 5,000 บาท ประโยชน์
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นจากการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นักศึกษาได้รับประสบการณ์หลายอย่างจากการทำโครงงานนี้ นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการที่ช่วยอำนวยความสะดวกจากการใช้เทคโนโลยี นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการป้องกันการการคดโกงจากร้านนอกโรคเอดส์อย่างถูกวิธีและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักศึกษาเกิดการตรงต่อเวลา รู้จักรับผิดชอบและรู้จักระบบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google