งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์ ม 5/5 เลทที่ 27 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์ ม 5/5 เลทที่ 27 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์ ม 5/5 เลทที่ 27 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์ ม 5/5 เลทที่ 27

3 หลักการเหตุผล 1. ข้าพเจ้าเลือกทำงานตรวจเช็ค สภาพรถยนต์เพราะปัจจุบันคนใช้รถ เป็นจำนวนมากทุดคนต้องมาใช้ บริการเป็นที่แน่นอน 1. ข้าพเจ้าเลือกทำงานตรวจเช็ค สภาพรถยนต์เพราะปัจจุบันคนใช้รถ เป็นจำนวนมากทุดคนต้องมาใช้ บริการเป็นที่แน่นอน 2. ข้าพเจ้าเลือกทำงานนี้เพราะเป็น งานที่ทุกคนต้องไว้วางใจเพราะเป็น งานจากคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีความ ละเอียดกว่าสิ่งที่มนุษย์ทำ 2. ข้าพเจ้าเลือกทำงานนี้เพราะเป็น งานที่ทุกคนต้องไว้วางใจเพราะเป็น งานจากคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีความ ละเอียดกว่าสิ่งที่มนุษย์ทำ 3. ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สบาย และเป็นสิ่งที่ชอบส่วนตัวอีกด้วย 3. ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สบาย และเป็นสิ่งที่ชอบส่วนตัวอีกด้วย

4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้กำไรดีมาก 1. ได้กำไรดีมาก 2. ผู้คนติดใจแล้วกลับมาใช้บริการ อีกหลายๆรอบ 2. ผู้คนติดใจแล้วกลับมาใช้บริการ อีกหลายๆรอบ 3. ผู้คนชื่นชมสิ่งที่เราไห้บริการของ พวกเขามาก 3. ผู้คนชื่นชมสิ่งที่เราไห้บริการของ พวกเขามาก


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 1 นาย พชรพล เรียบร้อย ม 5/5 เลท ที่ 17 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์ ม 5/5 เลทที่ 27 2 นาย อุเทน เอี่ยมประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google