งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างงาน กราฟิก. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก ความหมายของกราฟิก กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้ สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างงาน กราฟิก. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก ความหมายของกราฟิก กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้ สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างงาน กราฟิก

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก ความหมายของกราฟิก กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้ สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับ รูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการ จัดการ เช่น การทำภาพคนแก่ให้ดูมีวัย เด็กขึ้น เป็นต้น พิกเซล (Pixel) หมายถึง องค์ประกอบที่ เกิดจากจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่รวมตัวกันเกิด เป็นภาพ

3 การนำงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้การสื่อสารมีสีสันและชีวิตชีวา มากขึ้น โดยการใช้ภาพกราฟิกมาประยุกต์ร่วมกับงาน ด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานดูสวยงามและดึงดูดใจให้น่าใช้ งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบ่งงานด้านภาพกราฟิกออกได้ดังนี้ 1. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานด้านการออกแบบ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทกับงานด้านการ ออกแบบในสาขาต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น งานด้าน สถาปัตย์ออกแบบภายในบ้าน การออกแบบรถยนต์ การออกแบบเครื่องจักรกล รวมถึงการออกแบบ วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโปรแกรมที่ใช้จะเป็น โปรแกรม 3 มิติ เพราะสามารถกำหนดสีและแสงเงาได้ เหมือนจริงที่สุด อีกทั้งสามารถดูมุมมองด้านต่าง ๆ ได้ ทุกมุมมอง

4 การนำงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่าง ๆ 2. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานด้านโฆษณา ปัจจุบันการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ได้นำ ภาพกราฟิกเข้ามาช่วยในการโฆษณาสินค้าเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น เช่น การทำหิมะตกที่ กรุงเทพฯ การนำการ์ตูนมาประกอบการโฆษณา ขนมเด็ก เป็นต้น และการโฆษณาสินค้าด้วย ภาพกราฟิกยังมีอยู่ทุกที่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น ตามป้ายรถเมล์ ข้างรถโดยสาร หน้าร้านค้าตาม แหล่งชุมชนต่าง ๆ เป็นต้น

5 การนำงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่าง ๆ 3. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานด้านการ นำเสนอ การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เป็นการสื่อ ความหมายให้ผู้รับสารเข้าใจในสิ่งที่ผู้สื่อ ต้องการ และการสื่อสารที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องใช้ภาพเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ให้กับผู้รับสาร เช่น การสรุปยอดขายสินค้าใน แต่ละปีด้วยกราฟ หรือการอธิบายระบบการ ทำงานของบริษัทด้วยแผนภูมิ เป็นต้น

6 การนำงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่าง ๆ 4. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานด้านเว็บ เพจ ธุรกิจรับสร้างเว็บเพจให้กับบริษัทหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้ามาช่วยในการสร้างเว็บเพจ เพื่อให้เว็บ เพจ ที่สร้างมีความสวยงามน่าใช้งาน ยิ่งขึ้น

7 การนำงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้ ในด้านต่าง ๆ 5. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานด้าน Image Retouching ปัจจุบันธุรกิจคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใช้ในการ Retouching ภาพ ได้เปิดตัวขึ้นเป็นจำนวน มาก เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของ คนในการทำภาพตามจินตนาการได้เป็นอย่างดี เช่น การทำภาพผิวกายให้ขาวเนียนเหมือนดารา การทำภาพเก่าให้เป็นภาพใหม่ การทำภาพขาว ดำเป็นภาพสี และการทำภาพคนแก่ให้ดูหนุ่ม หรือสาวขึ้น เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt การสร้างงาน กราฟิก. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก ความหมายของกราฟิก กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้ สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google