งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่น
กลุ่มที่ 14 1.นายเกียรติสกุล เกิดที่สุด เลขที่ 1 2. นายภาคภูมิ ระย้า เลขที่ 2

2 หลักการและเหตุผล 1. ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานที่เหมาะสมรูปแบบการควบคุมให้มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือการใช้งานที่เหมาะสม 2. ปัจจุบันนี้มีเกมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกมที่ค่อนข้างรุนแรง ไม่ได้พัฒนากระบวนการคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นัก แต่เกมต่างๆ เหล่านั้นทำให้เกิดลักษณะนิสัยก้าวร้าว การใช้ความรุนแรง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนอกจากจอคอมพิวเตอร์ และธุรกิจนี้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเยาวชนได้ใช้เวลานี้ไม่ก่อประโยชน์ ใช้เวลาหมดไปวันหนึ่งเท่านั้น

3 ใช้ในการ ติดต่อ สื่อสาร สืบค้นข้อมูลต่างๆ
ข้อดีของอินเตอร์เน็ต ใช้ในการ ติดต่อ สื่อสาร สืบค้นข้อมูลต่างๆ ใช้ในการทำงานต่างๆ

4 ใช้ในการศึกษา เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ

5 เกิดการติดเกมส์และเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
ข้อเสียของอินเตอร์เน็ต โลกส่วนตัวเมื่ออยู่คนเดียว เกิดการติดเกมส์และเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

6 แหล่งอ้างอิง

7 การชักชวนกันเล่นเกมส์ ทำให้เกิดการติดเกมส์ หมกมุ่นแต่เรื่องไร้สาระ
โลกภายนอก การชักชวนกันเล่นเกมส์ ทำให้เกิดการติดเกมส์ หมกมุ่นแต่เรื่องไร้สาระ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google