งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 14 1. นายเกียรติสกุล เกิดที่สุด เลขที่ 1 2. นายภาคภูมิ ระย้า เลขที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 14 1. นายเกียรติสกุล เกิดที่สุด เลขที่ 1 2. นายภาคภูมิ ระย้า เลขที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 14 1. นายเกียรติสกุล เกิดที่สุด เลขที่ 1 2. นายภาคภูมิ ระย้า เลขที่ 2

2 หลักการและเหตุผล •1. ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการเรียนการ สอนเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศจะก่อให้เกิด ประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานที่เหมาะสมรูปแบบการ ควบคุมให้มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือการใช้งานที่ เหมาะสม •2. ปัจจุบันนี้มีเกมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกมที่ค่อนข้าง รุนแรง ไม่ได้พัฒนากระบวนการคิดและความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นัก แต่เกมต่างๆ เหล่านั้นทำให้เกิดลักษณะนิสัย ก้าวร้าว การใช้ความรุนแรง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น นอกจากจอคอมพิวเตอร์ และธุรกิจนี้ได้ขยายตัวอย่าง รวดเร็ว ทำให้เยาวชนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการสนทนาผ่าน อินเตอร์เน็ต ซึ่งเยาวชนได้ใช้เวลานี้ไม่ก่อประโยชน์ ใช้เวลา หมดไปวันหนึ่งเท่านั้น

3 ใช้ในการ ต ิดต่อ ส ื่อสาร สืบค้นข้อมูลต่างๆ ใช้ในการทำงาน ต่างๆ

4 ใช้ในการศึกษา เพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ

5 เกิดการติดเกมส์ และเสียเวลาโดย เปล่าประโยชน์

6 http://phonboon.blogspot.com/2012/02/blog-post_8254.html

7 การชักชวนกัน เล่นเกมส์ ทำให้ เกิดการติด เกมส์ หมกมุ่นแต่ เรื่องไร้สาระ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 14 1. นายเกียรติสกุล เกิดที่สุด เลขที่ 1 2. นายภาคภูมิ ระย้า เลขที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google