งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสงและการมองเห็น งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสงและการมองเห็น งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสงและการมองเห็น งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ แสงสามารถแสดงคุณสมบัติได้ทั้งคุณสมบัติ ของคลื่นและคุณสมบัติของอนุภาค นั่นก็คือ แสงเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติคู่ของคลื่น - อนุภาค นั่นเอง โดยที่คุณสมบัติคลื่นของแสงจะ เกี่ยวข้องกับประกฏการณ์แทรกสอดและ ปรากฏการณ์เลี้ยวเบน ส่วนคุณสมบัติอนุภาค ของแสงจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โฟ โตอิเลคตริก แสงสามารถแสดงคุณสมบัติได้ทั้งคุณสมบัติ ของคลื่นและคุณสมบัติของอนุภาค นั่นก็คือ แสงเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติคู่ของคลื่น - อนุภาค นั่นเอง โดยที่คุณสมบัติคลื่นของแสงจะ เกี่ยวข้องกับประกฏการณ์แทรกสอดและ ปรากฏการณ์เลี้ยวเบน ส่วนคุณสมบัติอนุภาค ของแสงจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โฟ โตอิเลคตริก

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามคำถามสร้างพลังคิด : ทำอย่างไร จึงจะมองโลก กว้างได้อย่างชัดเจน คำถามประจำหน่วย : แสงมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน อย่างไร คำถามประจำบท :1. จงคำนวณหาอัตราเร็วแสงที่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 2. แสงมีสมบัติอย่างไร 3. กระจกเงาราบทำให้เกิดภาพชนิดใด 4. เลนส์ชนิดใดเหมาะสำหรับคนสายตาสั้น 5. มีวิธีดูแลตาอย่างไร

4 แผนการจัดการเรียนรู้แสงและ การมองเห็น

5 โครงงานแสงและการมองเห็น เนื่องจากในปัจจุบัน ถ้าไม่มีแสงเราจะไม่สามารถ มองเห็นได้ แต่ยังไม่ทราบหลักการทำงานของแสงว่า สามารถทำให้เรามองเห็นได้อย่างไร ผู้จัดทำโครงงานจึงจัดทำโครงงานขึ้นเพื่อศึกษา ศึกษาการเคลื่อนที่ของแสง และประโยชน์ของแสงใน ชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของแสง เพื่อศึกษาประโยชน์ของแสงในชีวิตประจำวัน

6 การประเมินความพร้อมของนักเรียน วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับแสงและการ มองเห็น อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ฉันต้องการค้นหาสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคำถามประจำหน่วยและสิ่งที่นักเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการทดลอง ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ฉันถามนักเรียนเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสรุปเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น ข้อมูลการประเมินช่วยฉันและนักเรียนวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน หน่วยการเรียนรู้นี้อย่างไร ถ้านักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีการจัดการทดลอง ฉันสามารถเตรียมสื่อ สนับสนุน ถ้านักเรียนมีระดับความเข้าใจที่แตกต่างเกี่ยวกับความสำคัญของแสงและการ มองเห็น ฉันสามารถเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เราจะกลับมาทบทวนการประเมิน นี้ตลอดหน่วยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลย้อนกลับหรือเพิ่มเติมอะไรบ้างที่ฉันต้องการ ฉันต้องการช่วยการประเมิน ฉันคิดว่าฉันต้องกระตุ้นการคิดขั้นสูง แต่ฉันไม่แน่ใจว่าควร ทำอย่างไร

7 ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของ เทคโนโลยีที่นักเรียนและฉันใช้ แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูท่านอื่น ๆ เป้าหมายของหลักสูตร

8 เป้าหมายสำหรับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์รวบรวมและ คิดอย่างไรกับข้อมูล เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ


ดาวน์โหลด ppt แสงและการมองเห็น งานนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน Chalermsri Piapan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google