งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All Design and Development by Food Engineering Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All Design and Development by Food Engineering Department"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าทางวิศวกรรมอาหาร และเลขนัยสำคัญ

2 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือวัด และอ่านค่าการวัดต่างๆ ทางวิศวกรรมอาหารได้อย่างถูกต้อง

3 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department เครื่องมือวัด Vernier Caliper

4 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department Micrometer

5 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department Anemometer

6 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department Tachometer

7 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department Manometer

8 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department Pressure Gauge and Vacuum Pressure Gauge

9 การวัดค่าทางวิศวกรรมอาหาร
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ตอนที่ 1 การวัดค่าทางวิศวกรรมอาหาร

10 Measurements Laboratory
All Design and Development by Food Engineering Department วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ภายนอก และความสูง

11 Measurements Laboratory
All Design and Development by Food Engineering Department วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และภายนอก

12 Measurements Laboratory
All Design and Development by Food Engineering Department วัดความหนาของถุงพลาสติก

13 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัดความเร็วลม

14 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัดจำนวนรอบของการหมุน

15 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัดอุณหภูมิ

16 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัดความดัน

17 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัดความดัน

18 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วัดความดัน

19 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 1 การวัดค่าทางวิศวกรรม เครื่องมือที่ใช้วัด วัตถุที่วัด ค่าที่วัด ครั้งที่วัด จำนวนเลข นัยสำคัญ การแปลงหน่วย 1 2 3 ค่าเฉลี่ย ระบบ SI ระบบ AE ระบบ CGS

20 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ตอนที่ 2 เลขนัยสำคัญ

21 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department วิธีทดลอง แสดงจำนวนเลขนัยสำคัญของค่าต่างๆ ที่วัดได้ในตอนที่ 1 ลงในตารางที่ 1 ให้แปลงหน่วยของค่าที่วัดได้ให้อยู่ในระบบต่างๆ ตามที่กำหนดในตารางที่ 1 โดยให้มีความแม่นยำคงเดิม โดยพิจารณาจากเลขนัยสำคัญ ให้บวก ลบ คูณ และหารจำนวนต่างๆ ตามที่กำหนดในตารางที่ 2 โดยคำนึงถึงเลขนัยสำคัญด้วย

22 All Design and Development by Food Engineering Department
Measurements Laboratory All Design and Development by Food Engineering Department ตารางที่ 2 เลขนัยสำคัญ Operation ผลลัพธ์ จำนวนเลขนัยสำคัญ 1) 2) 3) 4) 5) 3008 6) 70.88.04 7) 9520/83.8 8) 5.06/60.7


ดาวน์โหลด ppt All Design and Development by Food Engineering Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google