งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5
เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่างรวดเร็ว 1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็นผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข คูณจำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก เป็นหลักร้อย หลักพันต่อไปเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

2 85 x 85ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 5 x 5 ได้ 25 ตั้งไว้
ตัวอย่างเช่น 85 x 85ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 5 x 5 ได้ ตั้งไว้ เอา 8 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่นับต่อจากมันคือ 9 8 x 9 ได้ 72 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 25 เป็น 7,225  x = 7,225 มิส.ดุษฎีพร

3 เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนนับที่นับต่อจากมัน
การคูณเลข 2 หลักที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10 เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่างรวดเร็ว ให้เอาเลขตัวท้ายคูณกันตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และหลักสิบไว้ก่อน เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนนับที่นับต่อจากมัน

4 เอา 3 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่ต่อจากมัมคือ 4
32 x 38 ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 2 x 8 ได้ ตั้งไว้ เอา 3 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่ต่อจากมัมคือ 4 1 x 4 ได้ 12 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 16 เป็น1,216  32 x 38 = 1,216 ตัวอย่างเช่น มิส.ดุษฎีพร

5 การคูณเลขสองหลักที่จำนวนหลังเท่ากัน
จำนวนหน้าบวกกันได้ 10 เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ให้เอาเลขตัวท้ายคูณกันตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วยและหลักสิบไว้ก่อน ( ถ้าคูณกันได้เลขตัวเดียว ให้เติม 0 เป็นหลักสอบแทน ) เอาตัวหน้าคูณกัน แล้วบวกกับตัวหลังหนึ่งตัว ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจากหลักสอบไปข้างหน้า ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

6 ตัวอย่างเช่น 37 x 77 = เอาตัวหลังคูณกันคือ 7 x 7 = 49 ตั้งเป็นผลลัพธ์สองตัวหลังไว้ แล้วเอาตัวหน้าคูณกันบวกกับตัวหลังหนึ่งตัว คือ ( 3 x 7 ) ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อ  37 x = 2,849 มิส.ดุษฎีพร

7 2. ถ้าหารลงตัว ให้เขียน 00 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น
เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่างรวดเร็ว การคูณจำนวนใด ๆ ด้วย 25 1. ให้เอา 4 หารจำนวนที่เป็นคู่คูณของ 25 เขียนเป็นผลลัพธ์ไว้ 2. ถ้าหารลงตัว ให้เขียน 00 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น 3. ถ้าเศษ ให้เขียน 25 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น 4. ถ้าเศษ ให้เขียน 50 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น 5. ถ้าเศษ ให้เขียน 75 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น ก็จะได้ผลลัพธ์ของเลขที่คูณด้วย อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

8 วิธีคิดลัด ให้เอา 4 หาร 1,234 ได้ผลลัพธ์ 308 เศษ 2
การคูณจำนวนใด ๆ ด้วย25 1,234 x = วิธีคิดลัด ให้เอา 4 หาร 1,234 ได้ผลลัพธ์ เศษ 2 เติม ต่อท้าย ได้ผลลัพธ์เป็น 30,850  1,234 x = 30,850 มิส.ดุษฎีพร ตัวอย่างเช่น

9 การหารจำนวนใด ๆ ด้วย25 เทคนิคการคิดลัด หาคำตอบได้อย่าง ถูกต้อง ให้เอา 4 คูณจำนวนนั้น ได้ผลลัพธ์เท่าไร ใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

10 ตัวอย่าง ; เช่น 85  25 เท่ากับ เอา 85 คูณด้วย 4 ได้ 340 ใส่ทศนิยม
85  25 เท่ากับ เอา 85 คูณด้วย ได้ 340 ใส่ทศนิยม สองตำแหน่ง  85  = มิส.ดุษฎีพร มิส.ดุษฎีพร

11 หาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
การคูณเลขใด ๆ ด้วย 99,999,9999,... เทคนิคการคิดลัด หาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ให้ลดคู่คูณของ 99 หรือ 999,หรือ 999 , ลง 1

12 ตัวอย่าง ( รวมกันได้ 9 ทุกจำนวน )
123 x ก็ให้ลด ลง 1 เป็น 122 แล้วหาจำนวนมาบวก ให้ได้ 9 ทุกจำนวน ตัวที่มาบวกนั้นให้เขียนเป็นคำตอบเรียงต่อไป  x = ( รวมกันได้ ทุกจำนวน ) มิส.ดุษฎีพร มิส.ดุษฎีพร

13 2. เศษของมัมคือ ผลลัพธ์ การหารเลขใด ๆ ด้วย 99 เทคนิคการคิดลัด
การหารเลขใด ๆ ด้วย 99 เทคนิคการคิดลัด หาคำตอบได้ อย่างรวดเร็ว ถ้าเอาเลข 99 หารเลขตั้งแต่ 3 หลักขึ้นไปเลขหลักร้อยตัวหน้าของ ตัวตั้งเป็นผลลัพธ์ 2. เศษของมัมคือ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์บวกกับตัวหลัง

14 ตัวอย่างเช่น 3 เศษ ( 3 + 29 ) 329  99 = 3 เศษ 32 329  99 ได้ผลลัพธ์
329  99 ได้ผลลัพธ์ 3 เศษ ( ) 329  99 = 3 เศษ 32 ถ้าเศษบวกกันแล้วได้  = 99 ให้หารต่อไปอีก เอาผลลัพธ์บวกเป็นผลลัพธ์เพิ่มจากจ่อ 1 เศษ คือ ตัวลัพธ์บวกตัวหลังเป็นเศษที่ถูกต้อง หมายเหตุ

15 ที่มีหลักสิบเป็น 1 ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ
การคูณเลขสองหลัก ที่มีหลักสิบเป็น 1 ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ เทคนิค 1. ให้เอาหลักหน่วยคูณกัน ตั้งผลลัพธ์หลักหน่วยไว้ ( ถ้าคูณกันได้เกิน 9 ให้ทดหลักสิบไว้ก่อน ) 2. เอาหลักหน่วยตัวหลัง บวกกับจำนวนหน้า บวกกับตัวทดแล้วเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจากที่เขียนไว้เป็นหลักสิบ หลักร้อยต่อไป ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

16 ตัวอย่าง นะคะ 11 x 18 นำหลักหน่วยคูณกัน 1 x 8 ได้ 8
ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วยไว้ก่อน เอาหลักหน่วยตัวหลัง (8) บวกกับจำนวนหน้า (11) เป็น 19 นำไปเขียนเป็นผลลัพธ์ ต่อจาก 8 เป็นสิบหลักร้อย  11 x 18 = 198

17 ที่มีหลักหน่วยเป็น 1 ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ
การคูณเลขสองหลัก ที่มีหลักหน่วยเป็น 1 ทั้งตัวตั้งและตัวคูณ เขียน 1 เป็นหลักหน่วยที่ผลลัพธ์ตั้งไว้ก่อน 2. เอาเลขหลักสิบบวกกับหลักสิบ ได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์หลักสิบ ต่อจาก 1 ถ้าบวกกันได้เลขสองตัวให้ทดตัวหน้าไว้ก่อน 3. เอาหลักสิบคูณหลักสิบบวกด้วยตัวทด ได้เท่าไรเขียนผลลัพธ์ต่อเป็นหลักร้อย หลักพันต่อไปเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เทคนิค

18 ตัวอย่าง 31x41 เขียน 1 เป็นหลักหน่วยที่ผลลัพธ์
เลขหลักสิบ (3) บวกหลักสิบ (4) ได้ 7 เขียนเป็นผลลัพธ์หลักสิบ เลขหลักสิบ (3) คูณหลักสิบ (4) ได้ 12 เขียนเป็นผลลัพธ์ หลักร้อย หลักพันต่อไป  31 x 41 =1,271 ตัวอย่าง

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google