งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาเรียนรู้ ความหมายของ เลขยกกำลังกัน เถอะครับ ถ้า a แทนจำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็ม บวก ( n ตัว )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาเรียนรู้ ความหมายของ เลขยกกำลังกัน เถอะครับ ถ้า a แทนจำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็ม บวก ( n ตัว )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาเรียนรู้ ความหมายของ เลขยกกำลังกัน เถอะครับ ถ้า a แทนจำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็ม บวก ( n ตัว )

3 ส่วนประกอบของเลข ยกกำลัง เลขยกกำลัง เราเรียก a ว่า ฐาน และ n เป็นเลขชี้กำลัง ฐานคือ (-3 ) เลขชี้กำลังคือ 4

4 มาอ่านเลขยก กำลังกันเถอะ ครับ อ่านว่าสองยกกำลังสี่หรือ กำลังสี่ของสอง อ่านว่าลบสามทั้งหมดยกกำลังสามหรือ กำลังสามของลบสาม อ่านว่าลบของสามยก กำลังสาม

5 ค่าของเลข ยกกำลัง

6

7 โปรดสังเกต นะจ๊ะ มีค่าเป็นลบเสมอไม่ว่าเลขชี้กำลัง เป็นเลขคู่หรือเลขคี่

8 สรุปจากการ สังเกต เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นลบ มีเลขชี้ กำลังเป็นเลขคู่จะมีค่าเป็นบวก ถ้า เลขชี้กำลังเป็นเลขคี่จะมีค่าเป็นลบ

9 การทำจำนวน ใดๆให้เป็นเลข ยกกำลัง 9 = 3 × 3 = 16 = 4 × 4 = หรือ 16 = 2 × 2 × 2 × 2 = 125 = 5 × 5 × 5 = -27 = (-3) × (-3) × (-3) = ถ้าตัวเลขมากๆใช้หลักการ หารสั้นได้นะจ๊ะ

10 มาเรียนรู้เรื่องการคูณเลขยก กำลังกันเถอะค่ะ โปรดสังเกตเลขชี้กำลังของตัวคูณ และผลคูณ สัมพันธ์กันอย่างไร

11 สรุปสูตรการคูณเลข ยกกำลัง ถ้า a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทน จำนวนเต็มบวก

12 พิจารณาการหารเลขยกกำลัง ต่อไปนี้ เขียนในรูป เศษส่วนได้เป็น

13 สรุปการหารเลข ยกกำลัง ถ้า a แทนจำนวนใดๆ a ≠0 m และ n แทนจำนวนเต็มบวก หรื อ

14 พิจารณาการหาร ต่อไปนี้นะจ๊ะ หรื อ สรุปได้ว่า = 1 ถ้าให้ a เป็นจำนวนใดๆ ที่ไม่เท่ากับ ศูนย์ จะได้

15 พิจารณาต่ออีก นิดนะจ๊ะ สรุปได้ ว่า หรือ ถ้าให้ a เป็นจำนวนใดๆ ที่ไม่เท่ากับ ศูนย์ จะได้ หรือ

16 การทำจำนวนใดๆให้อยู่ในรูปสัญ กรณ์วิทยาศาสตร์ พิจารณาจำนวน ต่อไปนี้ 60,0 00 = 6 การทำจำนวนดังกล่าวเรา เรียกว่า ทำจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์

17 พิจารณาจำนวน ต่อไปนี้ การทำจำนวนดังกล่าวเรา เรียกว่า ทำจำนวนน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์

18 สรุปการทำจำนวนใดๆให้อยู่ใน รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ หมายถึงการเขียน จำนวนใดๆให้อยู่ในรูป เมื่อ A แทนจำนวนใดๆ และ n เป็น จำนวนเต็ม

19 จงทำจำนวน ต่อไปนี้ในรูปสัญ กรณ์วิทยาศาสตร์ 90,000 72,000, 000 13,500,00 0

20 0.00005 0.00016 0.0000387 0.0000063 09 สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ไม่ยาก เลยใช่ไหมจ๊ะ

21 แบบฝึกหัด • จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 1.5,000 2.140,000 3.234,000,000 4.1,508,000,000 5.0.450000 6.0.00643 7.0.10054 8.0.00000539 9.0.00000004826 10.3,046.00312


ดาวน์โหลด ppt มาเรียนรู้ ความหมายของ เลขยกกำลังกัน เถอะครับ ถ้า a แทนจำนวนใดๆ และ n แทนจำนวนเต็ม บวก ( n ตัว )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google