งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบเทียบ เครื่องมือวัด หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบเทียบ เครื่องมือวัด หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบเทียบ เครื่องมือวัด หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช

2 ทำ ไมจึงต้องมี การสอบเทียบ การสอบเทียบ คืออะไร การสอบเทียบ คือ กระบวนการในการ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดด้วย การเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือ วัดกับค่าจริงของสิ่งที่ถูกวัด สาเหตุที่ต้องทำการ สอบเทียบ เหตุที่ต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือเป็น ระยะๆ เนื่องจากในระหว่างการใช้งานเครื่องมือ นั้นอาจทำให้เครื่องมือเกิดการเสื่อมคุณภาพได้ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือจะเสื่อมลงไปตาม จำนวนครั้งและระยะเวลาที่ใช้งาน การเสื่อมอัน เนื่องจากสภาพแวดล้อม

3 วิธีการ สอบเทียบ หลังจากที่ได้พิจารณาเห็นถึง ความสำคัญของการสอบเทียบแล้ว เราจะสามารถทำการสอบเทียบ เครื่องมือวัดได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 สอบเทียบเครื่องมือวัด ภายใน คือการปฏิบัติการสอบเทียบ ปรับเทียบเครื่องมือเองโดยซื้อ เครื่องมือมาตรฐานมาสอบเทียบ วิธีที่ 2 ส่งเครื่องมือวัดไปสอบ เทียบที่ศูนย์สอบเทียบภายนอก วิธีนี้ ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือมาตรฐาน ไม่ต้องดูแลรักษา ไม่ต้องเตรียม ห้องปฏิบัติการ และบุคลากร เพียงแต่ส่งเครื่องมือของตนออกไป สอบเทียบปรับเทียบ

4 ผู้รับผิดชอบการสอบ เทียบเครื่องมือวัด หน่วยไฟฟ้า รับผิดชอบเครื่อง มิเตอร์วัดไฟต่าง ๆ หน่วยเครื่องกล รับผิดชอบ Pressure Gauge หน่วยประปา รับผิดชอบ เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ

5 เครื่องมือวัดทั้งหมดจำนวน 6 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 6 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบจำนวน 6 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบจำนวน - เครื่อง เครื่องมือวัดของ หน่วยไฟฟ้า

6 เครื่องมือวัดทั้งหมดจำนวน 31 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบจำนวน 2 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบจำนวน - เครื่อง สอบเทียบภายใน จำนวน 29 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบจำนวน 28 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบจำนวน - เครื่อง เครื่องมือวัดของ หน่วยเครื่องกล

7 เครื่องมือวัดของ หน่วยเครื่อง ประปา เครื่องมือวัดทั้งหมดจำนวน 3 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบจำนวน 2 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบจำนวน - เครื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - เครื่อง สอบเทียบภายใน จำนวน 1 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบจำนวน 1 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบจำนวน - เครื่อง

8 เครื่องมือวัดทั้งหมดจำนวน 40 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 10 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบจำนวน 10 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบจำนวน - เครื่อง ส่งสอบเทียบภายใน จำนวน 30 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบจำนวน 29 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบจำนวน 1 เครื่อง ผลการ ดำเนินการสอบเทียบประจำปี 56

9 สรุปปัญหาผลการ ดำเนินการ สอบเทียบ หน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องมือยังไม่ปฏิบัติ ตามแผนครบถ้วน

10 คำถาม ???

11 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การสอบเทียบ เครื่องมือวัด หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google