งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระที่ 1 จานวนและการดาเนิน การ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความ หลากหลายของการ แสดงจำนวนและ การใช้จำนวน ในชีวิตจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระที่ 1 จานวนและการดาเนิน การ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความ หลากหลายของการ แสดงจำนวนและ การใช้จำนวน ในชีวิตจริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระที่ 1 จานวนและการดาเนิน การ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความ หลากหลายของการ แสดงจำนวนและ การใช้จำนวน ในชีวิตจริง

2 เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้ กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดง จำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) ตัวชี้วัดชั้นปี ม.1/2

3 จุดประสงค์การ เรียนรู้ บอกฐานและเลขชี้กำลัง ของเลขยกกำลังได้

4 ความหมายของเลข ยกกำลัง บท นิยาม ถ้า a แทนจำนวนใด ๆ และ n แทน จำนวนเต็มบวก “a ยกกำลัง n” หรือ “a กำลัง n” เขียนแทนด้วย a n มี ความหมายดังนี้ a n = a×a×a×…×a n ตัว เรียก a n ว่า เลข ยกกำลัง ที่มี a เป็น ฐาน และ n เป็น เลขชี้กำลัง

5 มาพิจารณา ตัวอย่างกัน 5 4 อ่านว่า “ ห้ายกกำลังสี่ หรือ ห้ากำลังสี่ หรือ กำลังสี่ของห้า 5 4 แทน 5 × 5 × 5 × 5 5 4 มี 5 เป็นฐาน และมี 4 เป็นเลขชี้กำลัง

6 2 4 = 2 × 2 × 2 × 2 (-5) 3 = (- 5) (-5) (-5) ฐาน คือ 2 เลขชี้ กำลัง คือ 4 ฐา น เลขชี้ กำลัง

7 (-7) 2 = (-7) (-7) จำนวนตรง ข้ามของ เจ็ดกำลัง สอง -7 2 = - (7 × 7) ฐา น เลขชี้ กำลัง

8 (-7) 2 = (-7) (-7) ลบเจ็ด กำลังสอง -7 2 = - (7 × 7) ลบเจ็ดทั้งหมด กำลังสอง

9 (-7) 2 = (-7) (-7) -7 2 = - (7 × 7) = 49 = - 49

10 = = =

11 เศษสามส่วนสี่ ทั้งหมดกำลังสอง เศษสามกำลังสอง ส่วนสี่ เศษสามส่วนสี่กำลัง สอง

12 0.2 3 = (0.2) (0.2) (0.2) 0.2 3 = (0.2) (0.2) (0.2) - 1.5 2 = - (1.5 × 1.5) (-1.5) 2 = (-1.5) (-1.5)

13 มาดู ตัวอย่า ง (1)2 3 หมายถึง สองคูณกัน สามตัว วิธีทำ 2 × 2 × 2 = 8 คำสั่ง เลขยกกำลังที่กำหนดให้ แทนจำนวนใด (2) (-3) 4 หมายถึง สาม คูณกันสี่ตัว วิธีทำ (-3) × (-3) × (-3) × (-3) = 81

14 (3)(-5) 2 หมายถึง ลบห้าคูณกันสองตัว และเลขชี้กำลัง เป็นจำนวนคู่ ผลลัพธ์เป็นบวก วิธีทำ (-5) × (-5) = 25 (4)(-5) 3 หมายถึง ลบห้าคูณกันสามตัว และเลขชี้กำลัง เป็นจำนวนคี่ ผลลัพธ์เป็น ลบ วิธีทำ (-5) × (-5) × (-5) = -125

15 การเขียนจำนวนที่กำหนดให้ใน รู้เลขยกกำลังได้ คำสั่งจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยก กำลัง

16 1) 64 วิธีทำ 64 = 8 × 8=8 2 64 =(-8) × (-8)= (-8) 2 =(± 8) 2 - 64= -(8×8) =-8 2

17 วิธีทำ 81 = 9 × 9 =3×3×3×3 =(-3)(-3)(- 3)(-3) ดังนั้น 81=(± 3) 4 2) 81

18 วิธีทำ 169 = 13 × 13 =(-13)(-13) ดังนั้น 169=13 2 หรือ (- 13) 2 -169 = -(13 × 13) ดังนั้น -169=- (13) 2 3) 169

19 729 3 × 243 3 × 81 3 × 3 × 3 × 3 ดังนั้น 729 = 3 ×3 ×3 ×3 ×3 ×3 = (-3)(-3)(- 3)(-3)(-3)(-3) = (±3) 6 4) 729

20 -128= - (2×2×2×2×2×2×2) = -2 7 = (-2) (-2) (-2) (-2) (-2) (-2) (-2) = (-2) 7 5) -128

21 0.027 = 0.3×0.3×0.3 =0.3 3 6) 0.027

22 7) = = =400

23 วิธีทำ 5 x = 625 = 25 ×25 = 5 × 5 × 5 × 5 5 x = 5 4 X = 4 8) 5 x = 625


ดาวน์โหลด ppt สาระที่ 1 จานวนและการดาเนิน การ มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความ หลากหลายของการ แสดงจำนวนและ การใช้จำนวน ในชีวิตจริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google