งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตวง ความหมายของการตวง - การตวง คือ การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง - เครื่องที่เป็นมาตรฐาน เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง บีกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตวง ความหมายของการตวง - การตวง คือ การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง - เครื่องที่เป็นมาตรฐาน เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง บีกเกอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การตวง ความหมายของการตวง - การตวง คือ การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง - เครื่องที่เป็นมาตรฐาน เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง บีกเกอร์ หลอดตวง ถัง เป็นต้น

3 การตวงของแห้ง ของเหลว - การตวงของแห้งละเอียด ต้องตวงให้พอดีขอบปากเครื่องตวงและปาดให้เรียบ - การตวงของแห้งหยาบ ต้องตวงให้พูนเครื่องตวง - การตวงของเหลว ต้องตวงให้ถึงขีดที่กำหนด

4 การเลือกใช้หน่วยตวง ควรพิจารณาปริมาณสิ่งของ และลักษณะของสิ่งของที่นำมาตวง

5 หน่วยการตวงในระบบเมตริก 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1 มิลลิลิตร 1 ลิตร เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1 ลิตร

6 หน่วยการตวงของไทย 1 เกวียน เท่ากับ 100 ถัง 1 ถัง เท่ากับ 20 ลิตร 1 เกวียน เท่ากับ 2,000 ลิตร

7 การแก้โจทย์ปัญหาการตวงให้วิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรโจทย์ถามหาอะไรและ ใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา - การบวกหรือการลบการตวง ต้องเขียนหน่วยให้ตรงกันโดยให้หน่วยย่อยอยู่ทางขวามือ และหน่วยย่อยอยู่ทางซ้ายมือนำตัวเลขในหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกัน ถ้าผลลัพธ์ในหน่วยย่อย มีค่ามากจนสามารถทำเป็นหน่วยใหญ่ได้ก็ให้ทำเป็นหน่วยใหญ่ก่อนแล้วจึงตอบ - การคูณโจทย์ปัญหาการตวง ให้ตั้งตัวเลขที่เป็นหน่วยการตวงในบรรทัดแรกให้ตัวคูณ อยู่ในบรรทัดที่สองโดยตั้งให้ตรงกับหน่วยย่อยแล้วคูณทีละหน่วยถ้าผลลัพธ์ในหน่วยย่อยมีค่ามาก จนสามารถทำเป็นหน่วยใหญ่ได้ก็ให้ทำเป็นหน่วยใหญ่ก่อนแล้วจึงตอบ - การหารโจทย์ปัญหาการตวง ให้ตั้งตัวเลขที่เป็นหน่วยการตวงในบรรทัดแรก ให้ตัวหารอยู่หน้าตัวเลขที่เป็นหน่วยใหญ่ตั้งหารแบบหารสั้นและหารทีละหน่วย โจทย์ปัญหาการตวง


ดาวน์โหลด ppt การตวง ความหมายของการตวง - การตวง คือ การวัดปริมาณของสิ่งของต่างๆหรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เครื่องตวง - เครื่องที่เป็นมาตรฐาน เช่น ช้อนตวง ถ้วยตวง บีกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google