งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์งาน พัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์งาน พัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์งาน พัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

2

3 เป้าหมายประจำปี  มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ( 2 โครงการ )  มีการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์  มีการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง / เดือน  คุณภาพของสื่อ สื่อที่มีผลกระทบมาก ไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง / เดือน สื่อที่มี ผลกระทบน้อย ไม่น้อยกว่า 35 ครั้ง / เดือน

4 สื่อกระทบน้อย : OA ป้าย แผ่นพับ ใบปลิว การประชุมหน่วยงานกลุ่ม งาน / องค์กร วิทยุชุมชน เสียง ตามสาย LINE จัดบอร์ด นิทรรศการ การจัด บอร์ด สื่อออนไลน์ สัมพันธ์ในอำเภอ สื่อวีดิทัศน์ ให้จังหวัดฯ สิ่งพิมพ์ สื่อกระทบมาก : หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เว็บไซต์ E-BOOK YOUTUBE FACEBOOK จำแนกสื่อ

5 นักวิชาการจังหวัดนักวิชาการจังหวัด แท็กภาพ LINE ปชส. กลุ่ม งาน ฯ ฝ่าย LINE เหยี่ยวข่าว พช.

6 ตัวอย่าง กล่องกลุ่มงานส่งเสริมการ พัฒนาชุมชน วารียุพาเกศินีภัทรพรผุสดี ม. ศก. พอเพียงโอทอป วารี หมู่บ้าน ศก. พพ. ไฟล์ภาพ ศรช. ไฟล์ภาพ

7 พัฒนากร Facebook ส่วนบุคคล / อำเภอ Facebook สพจ. พล. ให้ แท็ก LINE ปชส. / อำเภอ LINE เหยี่ยวข่าว พช. OA สัพเพเหระ

8 กล่องสำนักงานพัฒนาชุมชน 9 อำเภอ เมืองวังทองนครไทยบางระกำพรหมพิราม ไฟล์ภาพ อำเภอเมืองพิษณุโลกชื่อเรื่อง ไฟล์ภาพ ว/ด/ปว/ด/ป เวลา

9 เส้นทางการรายงานภายใน จังหวัด ข่าว สพจ. พล. Facebook Mail สื่อมวลชน Line Facebook สวท.( นุ กูล ) สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา 104.25 เมกกะเฮริ์ต แถลงข่าว / ประชุมกรมการ จังหวัดฯ

10 เส้นทางการรายงานกรมฯ

11 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวรายการวิทยุ สอต. วารสาร อิเลคทรอนิคส์ ออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย - นส. จาก ปชส. จว. - พจ./ หน. กง / ฝ่ายระบุกิจกรรม - สำเนาแจ้ง กง./ ฝ่าย - ขอข้อมูลก่อน 2 วัน - จัดทำ จม. ข่าว, ไว นิล, แผ่นพับ - แจ้ง อ. อัดเสียง ( ตามแบบ ) ส่งไฟล์ เสียงให้ จว. - เก็บสต๊อกเดือนละ 5 อำเภอ - ดำเนินรายการทุก วันจันทร์ ผนวกกับ ข่าวเร่งด่วน - เวบไซต์ สพจ. -2 ด./ ครั้ง - กง. / ฝ่าย และ อ. รับผิดชอบ 1 หน้า ( เอกสาร WORD) - ป้ายไวนิล ก่อน 2 วัน - วิ ดี ทัศน์ ก่อน 1 สัปดาห์ - ทีม จว. ไปจัดทำ สารคดีเพื่อ เผยแพร่ ส่งกรม ฯ

12 ตัวอย่างแบบรายงานผลการประชาสัมพันธ์

13 กิจกรรมเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ ( ประกวด ) อำเภอ, นัก ปชส. ดีเด่น ได้ คะแนน รวม มากกว่า ร้อยละ 75 ปชส. อำเภอ, ตำบล ได้ คะแนน รวม มากกว่า ร้อยละ 75 เว็บไซต์

14 การพัฒนาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ ได้แก่ อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม 1. กล้อง DSLR พร้อมเลนส์ Zoom 2. กล้องถ่ายวิดีโอ ( ฮาร์ดดิสก์ ) 3. กล้องดิจิตอล 4. ขาตั้งกล้อง 5. ไมค์บูม 6. แบตเตอรี่

15 ปัญหา อุปสรรค รายงานข่าว ล่าช้า ไม่ทัน การณ์ ไม่มีรูปภาพที่ เหมาะสม พอเพียง ไม่ให้ความสำคัญกับ ระบบสื่อสารที่วางไว้

16 สวัสดีค่ะ Public relati ons


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์งาน พัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google