งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เผยแพร่ข้อมูลและให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าหรือบริการ  ไม่รับการสนับสนุนจากโฆษณาสินค้าหรือ บริการใด ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เผยแพร่ข้อมูลและให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าหรือบริการ  ไม่รับการสนับสนุนจากโฆษณาสินค้าหรือ บริการใด ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เผยแพร่ข้อมูลและให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าหรือบริการ  ไม่รับการสนับสนุนจากโฆษณาสินค้าหรือ บริการใด ๆ  กระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันวัฒนธรรม บริโภคนิยม และตระหนักถึงผลกระทบจากการบริโภคที่จะ เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับแรก เดือน มิถุนายน 2537 ปัจจุบันฉบับที่ 90 เดือน สิงหาคม 2551

3  เครื่องมือสำคัญในการทำงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตัวอย่างผลการทดสอบ › ปริมาณโซเดียมในขนมเด็ก › ปริมาณแคเฟอีนและน้ำตาลใน เครื่องดื่มชาเขียว › การคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและผิด กฎหมาย ของธุรกิจบัตรเครดิต / สินเชื่อเงินสด

4  จำหน่ายและรับสมัครสมาชิก วารสารฉลาด ซื้อ › สมาชิกปกติ 700 บาท / ปี จำนวน 12 ฉบับ / สมาชิกพิเศษ 1,500 บาท / ปี › ออกร้านจำหน่าย พร้อมหนังสือคู่มือผู้บริโภค งานสัปดาห์หนังสือ งานมหกรรมหนังสือ ฝากขายกับร้านหนังสือ และสายส่ง รับสมัครสมาชิกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

5 › งานเวทีสัมมนาต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมขององค์กร › รับสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ โรงเรียน โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ขอทุนจากแหล่งทุนอย่าง สสส. เพื่อการพัฒนา เนื้อหา การทดสอบสินค้า การพัฒนาช่องทาง การตลาด เป็นต้น  รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป

6  ประชาสัมพันธ์ในสื่อขององค์กร รายการโทรทัศน์ สภาผู้บริโภค ทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ 9.30 – 10.00 น.

7  ประชาสัมพันธ์ในสื่อขององค์กร เว็บไซต์ www.consumerthai.org

8  ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ เครื่องมือภายนอกองค์กร › การจัดแถลงข่าวเนื้อหาที่น่าสนใจ กับสื่อมวลชน › การแลกเปลี่ยนโฆษณากับองค์กร พันธมิตร “ เครือข่ายหนังสือ ทางเลือก ” เช่น หมอชาวบ้าน โลกสี เขียว มูลนิธิโกมลคีมทอง › ใช้บริการ call center 1722 เพื่อรับสาย ผู้ชมรายการสภาผู้บริโภค  ประชาสัมพันธ์วารสารกับ องค์กรเครือข่ายผู้บริโภค 16 จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt  เผยแพร่ข้อมูลและให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าหรือบริการ  ไม่รับการสนับสนุนจากโฆษณาสินค้าหรือ บริการใด ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google