งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Google+ เป็นชุมชนออนไลน์ ที่มี ลักษณะเหมือนกับ เฟสบุ๊ก แตกต่างกันที่ Google+ เป็นบริการ ของ Google แต่เฟสบุ๊กไม่ใช่ บริการของ Google.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Google+ เป็นชุมชนออนไลน์ ที่มี ลักษณะเหมือนกับ เฟสบุ๊ก แตกต่างกันที่ Google+ เป็นบริการ ของ Google แต่เฟสบุ๊กไม่ใช่ บริการของ Google."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Google+ เป็นชุมชนออนไลน์ ที่มี ลักษณะเหมือนกับ เฟสบุ๊ก แตกต่างกันที่ Google+ เป็นบริการ ของ Google แต่เฟสบุ๊กไม่ใช่ บริการของ Google

2 1. ต้องมี G-Mail ข้อดีของการใช้ G-Mail คือ - เราสามารถใช้บริการต่างของ Google เช่น แผนที่ พื้นที่เก็บข้อมูล แปลภาษา GoogleDoc Google+ ได้ฟรี - เราสามารถใช้ G-Mail เข้า จัดการกับ Youtube เช่น เพิ่มวิดีโอของเราใน Youtube สร้างช่อง ภาพยนตร์ส่วนตัวได้ เป็นต้น การสมัคร G-Mail ให้นักเรียน ศึกษาจากเอกสารออนไลน์ วิธีใช้งาน Google+

3 1. เปิดเว็บไซต์ google.com แล้ว Login เข้าสู่ระบบ ด้วย Username และ Pasword วิธีใช้งาน Google+

4 2. คลิกเลือก Google+ วิธีใช้งาน Google+

5 3. เปลี่ยนภาษา วิธีใช้งาน Google+

6 4. เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว (Profile) คลิกที่ ภาพประจำตัว ด้านบนขวาของ หน้าต่างแล้วเลือกรายการ - เปลี่ยนรูปภาพ เพื่อเปลี่ยนรูปประจำตัว - บัญชี เพื่อเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว วิธีใช้งาน Google+

7 5. จัดการ แวดวง (circles) วิธีใช้งาน Google+ แวดวง คือ กลุ่มของบุคคลที่จะเข้ามา เป็นเพื่อนเราใน Google+ Google+ จะสร้างแวดวงเริ่มต้นให้ 4 แวดวง หรือ 4 กลุ่ม คือ เพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก กำลัง ติดตาม

8 6. วิธีเพิ่มเพื่อนจากหน้าแรก วิธีใช้งาน Google+ คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ท้ายชื่อแล้วเลือกว่าจะ ให้อยู่แวดวงใด

9 7. วิธีเพิ่มเพื่อน วิธีใช้งาน Google+

10 8. วิธีโพสข้อความ ภาพ วิดีโอ ที่หน้าแรก วิธีใช้งาน Google+ เลือกรายการ ตามต้องการ พิมพ์ข้อความที่ จะโพส

11 Google + ยังไม่จบนะครับ เราจะเรียนอีก ใน สัปดาห์ต่อไป

12 แบบฝึกหัด 1. ให้นักเรียนส่ง E-Mail ของนักเรียน มาที่เมล์ครูกนน kdhasanon@gmail.com 2. ครูจะเชิญนักเรียนเข้าร่วมเป็นเพื่อน ให้ Google+ ให้นักเรียนตอบรับ นักเรียนจะอยู่ใน แวดวง ชื่อ ม.4/2 งานนี้ใครทำได้ ให้คะแนน ข้อละ 10 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Google+ เป็นชุมชนออนไลน์ ที่มี ลักษณะเหมือนกับ เฟสบุ๊ก แตกต่างกันที่ Google+ เป็นบริการ ของ Google แต่เฟสบุ๊กไม่ใช่ บริการของ Google.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google