งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

2 วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ให้การ ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ แก่เยาวชน จากโรงเรียนชิตใจ ชื่น จำนวน ๑๕๐ คน เพื่อขยายผลศูนย์เรียนรู้ โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอต้นแบบ เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตำบลบางแตน อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ

3 ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นางพัชรินทร์ จั่น เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๓ / ๒๕๕๔ รอบที่ ๒ หมู่ ที่ ๒ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นางพัชรินทร์ จั่นเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการข่าว เกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google