งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางชลินทร อนุตรพร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนา - งานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ออกติดตามนิเทศงานศูนย์บริการและถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางชลินทร อนุตรพร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนา - งานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ออกติดตามนิเทศงานศูนย์บริการและถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางชลินทร อนุตรพร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนา - งานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ออกติดตามนิเทศงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ( ศบกต.) และจัดทำ รายการวิทยุกระจายเสียงด้าน ศบกต. ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การติดตามนิเทศงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ( ศบกต.)  ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สพศ ภาพ ข่าว

2 - ๒ - เครือข่าย ศบกต. จังหวัดนครศรีธรรมราช... นายนิพนธ์ สุขสะอาด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ และนายภาสวัต รัตนศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงาน เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้น นางเพียงใจ คล้ายด้วง นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด - นครศรีธรรมราช ได้นำคณะฯ ออกติดตามนิเทศงาน เครือข่าย ศบกต. ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และเยี่ยมเยียน ศบกต. เขาขาว อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช พร้อมดำเนินการบันทึกเสียงเพื่อออกอากาศในรายการคลื่นเกษตรกรทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ ๑๓๘๖ kHz.

3 - ๓ - ศบกต. นากระตาม... นายเกรียงศักดิ์ พรหมเกิดทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ต่อจากนั้นได้นำคณะฯ ออกติดตามนิเทศงาน ณ ศบกต. นากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมบันทึกเสียงเพื่อออกอากาศในรายการคลื่น เกษตรกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ความถี่ ๑๓๘๖ kHz.


ดาวน์โหลด ppt นางชลินทร อนุตรพร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการปฏิบัติการ ส่วนพัฒนา - งานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ออกติดตามนิเทศงานศูนย์บริการและถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google