งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2556 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลแก่งเค็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2556 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลแก่งเค็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลแก่งเค็ง หมู่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 สิงหาคม ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

2

3 จ่ายต้นกล้าพันธุ์ยางพารา โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ปี 2556
จ่ายต้นกล้าพันธุ์ยางพารา โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ปี 2556 นายศักดิ์ชาย พรหมเรนทร์ เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร กุดข้าวปุ้น ดำเนินการจ่ายต้นพันธุ์ยางพาราตามโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา งบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ปี 2556 ให้แก่เกษตกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน คนละ 76 ต้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

4

5 สำรวจการระบาดศัตรูพืชในนาข้าว
นายอภิชน กางกั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจการระบาดของศัตรูพืช ในนาข้าว ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2556 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลแก่งเค็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google