งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัด กิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ ระบาดศัตรูพืช ปี 2556 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน ตำบลแก่งเค็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัด กิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ ระบาดศัตรูพืช ปี 2556 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน ตำบลแก่งเค็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัด กิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ ระบาดศัตรูพืช ปี 2556 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน ตำบลแก่งเค็ง หมู่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุด ข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ดำเนินการโดยสำนักงาน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

2

3  นายศักดิ์ชาย พรหมเรนทร์ เกษตรอำเภอกุด ข้าวปุ้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร  กุดข้าวปุ้น ดำเนินการจ่ายต้นพันธุ์ยางพาราตาม โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา งบพัฒนากลุ่ม จังหวัดฯ ปี 2556 ให้แก่เกษตกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน  คนละ 76 ต้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุด ข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

4

5  นายอภิชน กางกั้น นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ และนายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจการ ระบาดของศัตรูพืช  ในนาข้าว ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุด ข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt นายจรัส ทะนะศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัด กิจกรรมตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ ระบาดศัตรูพืช ปี 2556 ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน ตำบลแก่งเค็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google