งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองเสือ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองเสือ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองเสือ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ แผนการปฏิบัติงานการอบรม ชาวนาผู้ผลิตพันธุ์ข้าว แผนการปฏิบัติงานการอบรม ชาวนาผู้ผลิตพันธุ์ข้าว แผนการปฏิบัติงานการอบรม ชาวนามืออาชีพ แผนการปฏิบัติงานการอบรม ชาวนามืออาชีพ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ชื่อกิจกรรม การปลูกพืชผักแบบ เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง บ้านหนองยาว หมู่ 8 และบ้านเมืองอุดม หมู่ 9 ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผัก เช่น ถั่วฝักยาว, ผักชีฝรั่ง ขั้นตอนและวิธีการ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เกษตรกรที่สนใจ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เกษตรกรที่สนใจ การจัดทำแปลงเรียนรู้ การจัดทำแปลงเรียนรู้

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง แปลงเรียนรู้การผลิตพืชผัก ปลอดภัย ( แบบเศรษฐกิจพอเพียง ) ( แบบเศรษฐกิจพอเพียง ) สถานที่ตั้ง บ้านหนองยาว หมู่ 8 บ้านเมืองอุดม หมู่ 9 ต. เมืองเสือ บ้านเมืองอุดม หมู่ 9 ต. เมืองเสือ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายหนม แม้น สุรา นายเชียว ภา เจริญสุข นายเชียว ภา เจริญสุข ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการใช้ สมุนไพรป้องกันกำจัดโรคแมลง

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร แปลงเรียนรู้การผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย แปลงเรียนรู้การผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน และได้มาตรฐาน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ แปลงเรียนรู้การผลิตพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษ แปลงเรียนรู้การผลิตพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษ เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองเสือ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google