งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น ( Density ) ( Density )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น ( Density ) ( Density )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น ( Density ) ( Density )

2 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น เป็นสมบัติ เฉพาะตัวของสาร หาได้จาก ปริมาณ ของมวลสารนั้น ในหนึ่ง หน่วยปริมาตร ในหนึ่ง หน่วยปริมาตร

3 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม กำหนดให้ m = มวลของสาร ( kg ) v = ปริมาตรของสาร ( m 3 )  = ความหนาแน่น ของสาร (kg / m 3 )

4 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม จะได้ว่า  = m / v ความหนาแน่น เป็นปริมาณส เกลาร์

5 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม การวัดความหนาแน่นของ สารที่เป็นมาตรฐาน ต้องกระทำที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ต้องกระทำที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ และความดัน 1 บรรยากาศ

6 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม EX 1 นักสำรวจเดินทางด้วย บอลลูนบรรจุแก๊ส ก่อน ออกเดินทาง เขาบรรจุ แก๊สฮีเลียมที่มีปริมาตร 400 m 3 และมวล 65 kg ขณะนั้นแก๊ส ฮีเลียมในบอลลูนมี ความหนาแน่นเท่าใด ความหนาแน่นเท่าใด

7 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม EX 2 ดาวดวงหนึ่งมีขนาดเล็กแต่มี ความหนาแน่นมาก มีรัศมี 10 km และมีมวลเท่าดวง อาทิตย์คือ 1.99 x 10 30 kg ความหนาแน่นของดาวดวงนี้ เป็นเท่าใด

8 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น สัมพัทธ์ ( Rerative density ) หรือ ความถ่วงจำเพาะ ( Specific gravity )

9 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น สัมพัทธ์ของสารใด หมายถึง อัตราส่วน ระหว่างความหนาแน่น ของสารนั้น กับ ความหนาแน่น ของสารนั้น กับ ความหนาแน่น ของสารอ้างอิง ของสารอ้างอิง

10 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม สารอ้างอิงที่นิยมใช้ คือ น้ำบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิ 4  C ซึ่งมีความหนาแน่น 1.000 x 10 3 kg/m 3

11 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม การหาความหนาแน่น สัมพัทธ์ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของ ปรอท เท่ากับความหนาแน่นของปรอทความหนาแน่นของน้ำ = 13.6 x 10 3 kg / m 3 = 13.6 = 13.6 x 10 3 kg / m 3 = 13.6 1.000 x 10 3 kg/m 3 1.000 x 10 3 kg/m 3

12 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น สัมพัทธ์ของปรอท เท่ากับ 13.6 หมายความว่า ปรอทมี ความหนาแน่น เป็น 13.6 เท่าของความ หนาแน่นของน้ำ 13.6 เท่าของความ หนาแน่นของน้ำ หรือ ปรอทมีมวล เป็น 13.6 เท่าของน้ำ หรือ ปรอทมีมวล เป็น 13.6 เท่าของน้ำ เมื่อสารทั้งสองมี ปริมาตรเท่ากัน เมื่อสารทั้งสองมี ปริมาตรเท่ากัน

13 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม EX 3 วัตถุชิ้นหนึ่งมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร และมี ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.15 จะมีน้ำหนักเท่าใด จะมีน้ำหนักเท่าใด


ดาวน์โหลด ppt ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม ความหนาแน่น ( Density ) ( Density )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google