งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม
ความหนาแน่น ( Density ) ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

2 ความหนาแน่น เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสาร
ความหนาแน่น เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสาร หาได้จาก ปริมาณของมวลสารนั้น ในหนึ่งหน่วยปริมาตร ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

3 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม
กำหนดให้ m = มวลของสาร ( kg ) v = ปริมาตรของสาร ( m3)  = ความหนาแน่นของสาร (kg / m3) ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

4 ความหนาแน่น เป็นปริมาณสเกลาร์
จะได้ว่า = m / v ความหนาแน่น เป็นปริมาณสเกลาร์ ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

5 การวัดความหนาแน่นของสารที่เป็นมาตรฐาน
ต้องกระทำที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

6 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม
EX 1 นักสำรวจเดินทางด้วยบอลลูนบรรจุแก๊ส ก่อนออกเดินทาง เขาบรรจุแก๊สฮีเลียมที่มีปริมาตร 400 m3 และมวล 65 kg ขณะนั้นแก๊สฮีเลียมในบอลลูนมี ความหนาแน่นเท่าใด ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

7 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม
EX 2 ดาวดวงหนึ่งมีขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นมาก มีรัศมี 10 km และมีมวลเท่าดวงอาทิตย์คือ x kg ความหนาแน่นของดาวดวงนี้เป็นเท่าใด ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

8 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ( Rerative density )
หรือ ความถ่วงจำเพาะ ( Specific gravity ) ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

9 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสารใด
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างความหนาแน่น ของสารนั้น กับ ความหนาแน่น ของสารอ้างอิง ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

10 สารอ้างอิงที่นิยมใช้ คือ
สารอ้างอิงที่นิยมใช้ คือ น้ำบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิ 4 C ซึ่งมีความหนาแน่น x 103 kg/m3 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

11 การหาความหนาแน่นสัมพัทธ์
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของปรอท เท่ากับ ความหนาแน่นของปรอท ความหนาแน่นของน้ำ = x 103 kg / m = 13.6 1.000 x 103 kg/m3 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของปรอท เท่ากับ 13.6
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของปรอท เท่ากับ 13.6 หมายความว่า ปรอทมีความหนาแน่น เป็น 13.6 เท่าของความหนาแน่นของน้ำ หรือ ปรอทมีมวล เป็น 13.6 เท่าของน้ำ เมื่อสารทั้งสองมีปริมาตรเท่ากัน ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

13 ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม
EX 3 วัตถุชิ้นหนึ่งมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ 0.15 จะมีน้ำหนักเท่าใด ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา : ตากพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google