งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดล คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมข องวัตถุ เนื่องจากมีแรงลัพธ์มากระทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดล คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมข องวัตถุ เนื่องจากมีแรงลัพธ์มากระทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดล คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมข องวัตถุ เนื่องจากมีแรงลัพธ์มากระทำ ถ้า แรงลัพธ์มากระทำมากจะใช้เวลาเปลี่ยน โมเมนตัมน้อย แต่ถ้าแรงลัพธ์มากระทำ น้อยจะใช้เวลาเปลี่ยนโมเมนตัมมาก และ ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ โม เมนตัมของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง แรงลัพธ์ ที่กระทำในช่วงเวลาสั้น ๆ เรียกว่า แรงดล

2 ดูภาพ การดล แทน โมเมนตัมของวัตถุก่อนถูกแรงกระทำ แทน โมเมนตัมของวัตถุภายหลังถูกแรงกระทำ แทน ช่วงเวลาที่วัตถุใช้เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

3 รถยนต์คันหนึ่ง มวล 1000 kg มีความเร็ว 20 m/s ไปทางทิศเหนือ จงหาแรงเฉลี่ยที่ ทำให้รถคันนี้มีความเร็วเป็น 15 m/s ในเวลา 2.0 s ลอง คิดดู 1

4 ลูกบอลมวล 200 กรัม ความเร็ว 20 m/s เข้าชน กำแพงแล้วสะท้อนออกมาในแนว เดิมด้วยอัตราเร็วเดิม จงหาแรงเฉลี่ย ที่กำแพงกระทำต่อลูกบอล ถ้าลูก บอลกระทบกำแพงนาน 0.05 วินาที ลอง คิดดู 2

5 ลูกบอลมวล 2 kg ปล่อยจากที่สูง 1.25 เมตร ใน แนวดิ่ง กระทบพื้นราบแล้วสะท้อน กลับขึ้นสูงสุด 0.45 เมตร ถ้าลูก บอลกระทบพื้นในเวลา 0.01 วินาที จงหาแรงที่พื้นกระทำต่อลูกบอล ลอง คิดดู 3

6 ลูกเทนนิสมวล 0.2 kg เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 20 m/s กระทบกำแพงแล้วสะท้อนออกด้วย อัตราเร็ว 15 m/s ทำมุม 90 o กับแนว เดิม ถ้าช่วงเวลากระทบกำแพงเท่ากับ 0.02 วินาที จงหาแรงดลเฉลี่ย ลอง คิดดู 4

7 ลูกบอลเคลื่อนที่ กระทบพื้นแล้ว สะท้อนออกทำให้ เกิดแรงกระทำต่อ ลูกบอลสัมพันธ์กับ ระยะเวลาดังกราฟ จงหาแรงดลเฉลี่ยที่ เกิดกับลูกบอลใน ช่วงเวลากระทบพื้น = 0.01 400 200 (N) (s) ลอง คิดดู 5

8 ฉีดน้ำในอัตรา 500 cm 3 /s ด้วยความเร็ว 10 m/s เข้ากระทบ ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ ชายคนนี้จะล้มทันที ถ้ามีแรงกระทำมากกว่า 200 N จง วิเคราะห์ว่าชายคนนี้จะล้มหรือไม่ เพราะ เหตุใด ให้ความหนาแน่นน้ำเท่ากับ 1 g/cm 3 ลอง คิดดู 6

9 กระแสอากาศจากพัด ลมตัวหนึ่งที่ใบพัดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 mm และเร็ว 10.0 m/s สัมพัทธ์กับ พัดลมซึ่งอยู่นิ่ง ถ้าอากาศมีความ หนาแน่น  = 1.20 kg/m 3 และคิดว่า อากาศนิ่งไหลเข้าพัดลม จงหาแรง กระทำบนใบพัดลมใน การทำให้เกิดกระแสอากาศนี้ ลอง คิดดู 7


ดาวน์โหลด ppt การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดล คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมข องวัตถุ เนื่องจากมีแรงลัพธ์มากระทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google