งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุวรรณี อินทรีเนตร เลขที่ 26

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุวรรณี อินทรีเนตร เลขที่ 26"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุวรรณี อินทรีเนตร เลขที่ 26
รายงาน เรื่อง ของไหล เสนอ อ.วันทนา เพ่งทิม จัดทำโดย นางสาวสุวรรณี อินทรีเนตร เลขที่ 26 นางสาวสุปราณี มณีจันทร์ เลขที่ 32 ม.5/1

2 ของไหล คือของเหลวและแก๊ส ที่อุณหภูมิหนึ่งของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวถ้า ถูกแรงไม่มากอัด ส่วนของเหลวจะมีปริมาตรคงตัว และมีรูปทรงตามภาชนะจะลดน้อยลงเมื่อถูกแรงอัดแม้ อุณหภูมิจะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็ตามทำให้ของเหลว และแก๊สมีรูปร่างไม่แน่นอนจึงเรียกว่า ของไหล

3 ความหนาแน่น หาได้จากปริมาณมวลสารในหนึ่งหน่วยปริมาตร
ความหนาแน่น หาได้จากปริมาณมวลสารในหนึ่งหน่วยปริมาตร            m = มวล p = ความหนาแน่นของสาร v = ปริมาตรของสาร

4 ความหนืด แรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับขนาดความเร็วของ วัตถุและแรงนี้มีในทิศตรงกันข้ามกับทิศการเคลื่อน ที่ของวัตถุ                สมการนี้เรียกว่า กฎของสโตกส์ F = แรงหนืดของของไหล r = รัศมีของวัตถุทรงกลม u = ความเร็วของวัตถุทรงกลม   = ความหนืดของของไหล

5 ความตึงผิว F = ขนาดของแรงตึงผิว L = ความยาวของผิวสัมผัส = ความตึงผิว
ความตึงผิว            F = ขนาดของแรงตึงผิว L = ความยาวของผิวสัมผัส   = ความตึงผิว แรงดึงของของเหลวมีทิศขนานกับผิวของ ของเหลวและ ตั้งฉากกับขอบที่ของเหลวสัมผัส

6 ความดันในของเหลว F = แรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ A P = ความดันที่เกิดจากของเหลวกระทำบนพื้นที่ A                 

7 กฏของพาสคัลและเครื่องอัดไฮโดรคลอลิก
เมื่อเพิ่มความดันในของเหลวที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มจะถูกถ่ายทอดไปยังทุกๆตำแหน่ง ในของเหลวรวมทั้งผนังของภาชนะนั้นด้วย การได้เปรียบเชิงกล               

8 แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดิส วัตถุที่จมในของเหลวหมดทั้งก้อนหรือจมแต่เพียงบาง ส่วน จะถูกแรงลอยตัวกระทำและแรงลอยตัวจะเท่ากับ น้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุนั้นแทนที่ หลักของอาร์คิมีดิส จึงเขียนได้ดังนี้ ในกรณีที่วัตถุจม ขนาดแรงลอยตัว=น้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุ ในกรณีที่วัตถุลอย ขนาดของแรงลอยตัว=น้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จมในของเหลว

9 แหล่งอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุวรรณี อินทรีเนตร เลขที่ 26

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google