งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป A B C 3 m 4 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็น เท่าใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป A B C 3 m 4 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็น เท่าใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป A B C 3 m 4 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็น เท่าใด

2 2 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง B ไป C 3 อัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการ เคลื่อนที่ A B C 3 m 4 m

3 4 ความเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B 5 ความเร็วเฉลี่ยช่วง B ไป C AB C 3 m 4 m 6 ความเร็วเฉลี่ยตลอดการ เคลื่อนที่ ขนาดความเร็วเฉลี่ย หรือ อัตราเร็วเฉลี่ย

4 ตัวอย่าง วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ วงกลมตามสมการ เมื่อ เป็นเวกเตอร์ระบุตำแหน่งในหน่วยเมตร t เป็นเวลาหน่วยวินาที 1 จงหาตำแหน่ง เมื่อเริ่มต้นเคลื่อนที่ (t=0) วิธีทำ แทนค่า t=0 ลงในสมการ ตามโจทย์ 0 1

5 2 จงหาตำแหน่ง เมื่อผ่านไป 1 วินาที วิธีทำ แทนค่า t=1 ลงในสมการ ตามโจทย์ 0

6 สังเกต ถ้าเราแทนค่าที่เวลาอื่น ๆ 0 1 0 0 1 ลองแทนค่าที่เวลาอื่น ๆ ดูนะครับ

7 x y แนวการเคลื่อนที่เป็นวงกลม รัศมี 2 เมตร

8 3 จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีแรก ถึง วินาที 1 วิธี ทำ 4 จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาที 1 ถึง วินาที

9 5 จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีแรก ถึง วินาที 2 วิธี ทำ 6 จงหาความเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาทีแรก ถึง วินาที 1 ความเร็วมีขนาด 4 m/s

10 7 จงหาความเร็วเฉลี่ยระหว่างวินาที 0 ถึง วินาที 0.5 วิธี ทำ ความเร็วมีขนาด

11 8 จงหาความเร็ว ณ วินาทีใด ๆ ตอบ

12 9 จงหาความเร็ว ณ วินาที 1 จา ก แทนค่า t=1 0 ขนาดความเร็ว ( อัตราเร็ว ) 6.28 m/s มีทิศ

13 10 ความเร็ว ณ วินาที 2 ( ทำเอง ) แทนค่า t=1 0 1 ขนาดความเร็ว ( อัตราเร็ว ) 6.28 m/s ทิศ

14 11 จงหาความเร็ว ณ วินาที 0.5 และ 1.5 เฉล ย

15 12 วัตถุมีอัตราเร็วคงที่หรือไม่ ตอบ มีอัตราเร็วคงที่ พราะขนาดความเร็ว ( อัตราเร็ว ) เป็น 6.28 m/s เสมอ 13 วัตถุมีความเร็วคงที่หรือไม่ ตอบ ความเร็วไม่คงที่ เพราะแม้ว่าขนาด ความเร็วจะเท่าเดิม แต่ความเร็วมีทิศ เปลี่ยนแปลงเสมอ 14 วัตถุมีความเร่ง หรือไม่ ตอบ มีความเร่ง เพราะความเร็วไม่คงที่

16 15 ความเร่งเฉลี่ย ระหว่างวินาที 1 ถึงวินาที 2 เป็นเท่าใด

17 16 ความเร่งเฉลี่ย ระหว่างวินาที 1 ถึงวินาที 1.5 เป็นเท่าใด

18 17 ความเร่ง ณ วินาทีใด ๆ

19 18 ความเร่ง ณ วินาที 1 แทนค่า t=1 0

20 พื้นที่ใต้กราฟ ระหว่างความเร่ง กับเวลา ของช่วงใด จะเท่ากับ ความเร็วเฉลี่ยของช่วงนั้น


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง วัตถุก้อนหนึ่ง เคลื่อนที่แนวตรงจาก A ไป B และ C ตามลำดับ ดังรูป A B C 3 m 4 m 1 อัตราเร็วเฉลี่ยช่วง A ไป B เป็น เท่าใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google