งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเคลื่อนที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเคลื่อนที่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเคลื่อนที่

2 การเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของ
การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ การหล่นของผลไม้สุกจากต้น

3 1.1 การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวระดับ หรือแนวราบ
1.1 การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวระดับ หรือแนวราบ

4 1.2 การเคลื่อนที่แนวตรงในแนวดิ่ง
1.2 การเคลื่อนที่แนวตรงในแนวดิ่ง

5 การเคลื่อนที่แนวโค้งหรือ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แนวโค้งหรือ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การโยนลูกบาสเกตบอลหรือลูกบอลให้ลงห่วงหรือตะกร้า 1 เล่นบาสเกตบอล

6 การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ผูกเชือกไว้แล้วเอามือแกว่งหรือเหวี่ยงให้วัตถุเป็น วงกลม

7 การเคลื่อนที่แบบวงกลมที่พบในชีวิตประจำวัน

8 สรุปการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1.การเคลื่อนที่แนวตรง 1.1 การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวระดับหรือแนวราบ 1.2 การเคลื่อนที่แนวตรงในแนวดิ่ง 2.การเคลื่อนที่แนวโค้งหรือการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 3.การเคลื่อนที่แบบวงกลม

9 1.การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง
1.การโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง 2.การหล่นของมะม่วงสุกลงสู่พื้น 3.การโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4.การที่รถแข่งเลี้ยวไปตามทางโค้ง

10 2.การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้ง
1.การผลักกล่องให้ไปตามพื้นราบ 2.การปล่อยลูกบอลให้หลุดจากมือลงสู่พื้น 3.การยิงปืนของทหารราบ 4.การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร

11 3.ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลม
1.การแกว่งของชิงช้า 2.การแข่งขันขว้างจักร 3.การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 4.การเสริฟลูกวอลเลย์บอล

12 4.ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนที่ในแนวตรง
1.การแข่งขันว่ายน้ำ 2.การปล่อยลูกบอลลงจากบอลลูน 3.การปล่อยให้ก้อนหินตกจากหน้าผา 4.การแข่งขันขว้างจักร นาทีที่ 4.20การฟุ่งแหลน

13 การบอกตำแหน่งของวัตถุ
N 5 เมตร การบอกตำแหน่งของวัตถุ โรงเรียน บ้านเรา 3 เมตร 2 เมตร สระน้ำ

14 กิจกรรมที่ 3.1 แนวผนังด้านหน้า 2 เมตร 1.5 เมตร A แนวผนังด้านซ้าย B

15 การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
ระยะทางวัดตามเส้นรอบรูป ระยะทางที่วัดในแนวตรง 4 เมตร 4 เมตร

16 การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
ระยะทางวัดตามเส้นรอบรูป ระยะทางที่วัดในแนวตรง 3 เมตร 3เมตร 4 เมตร 4 เมตร

17 ค ก ข จงหาระยะ ก ถึง ค 3เมตร 4 เมตร b c2 = a2 + b2 c2 = 42 + 32 c
จงหาระยะ ก ถึง ค c2 = a2 + b2 c2 = c 3เมตร c2 = b c2 = 25 a c = 25 4 เมตร c = 5 หรือ 5x5 = 25

18 การหารากที่สอง ) 25 5 5 5 c = 5

19 การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
ระยะทางวัดตามเส้นรอบรูป ระยะทางที่วัดในแนวตรง 3 เมตร 3เมตร 4 เมตร 4 เมตร

20 การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ
ระยะทาง ระยะกระจัด

21 ระยะทางและการกระจัด ระยะที่เดินทางได้ตามแนวเส้นทางที่กำหนด เรียกว่า ระยะทาง (distance) ระยะที่วัดในแนวเส้นตรงจากตำแหน่งเริ่มต้น ไปยังตำแหน่งสุดท้าย เรียกว่า การกระจัด (displacement)

22 สัญลักษณ์การเขียนการกระจัด
การกระจัด(displacement) เป็นเส้นตรง มีหัวลูกศร ความยาวของเส้นแทน ขนาดของการกระจัดและหัวลูกศรแทนทิศทาง ของการกระจัด

23 ข ก ตัวอย่าง การเดินทางจาก ก ไปหา ข เขียนแสดงการ กระจัดด้วยเส้นตรง
5 หน่วย ถ้า 1 หน่วยแทนความยาว 100 เมตร ขนาดการ กระจัดจาก ก ถึง ข จะเท่ากับ 500 เมตรและมีทิศ จาก ก ไป ข

24 ปริมาณเวกเตอร์ การกระจัดเป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและ ทิศทาง เราเรียกปริมาณที่ต้องบอกทั้งขนาดและ ทิศทาง ว่าปริมาณ เวกเตอร์ เช่น A C B

25 เขียนสัญลักษณ์แทนปริมาณเวกเตอร์ เช่น
a A A

26 เราเรียกปริมาณที่ต้องบอกถึงขนาดเพียงอย่าง เดียว ว่าปริมาณ สเกลาร์ สัญลักษณ์ของ ปริมาณสเกลาร์ใช้ตัวอักษรแทนปริมาณนั้น ๆ

27 นาย A เดินทางจากจุด ก ไปหาจุด ข ได้ระยะทางกี่เมตร
หาระยะทางของเส้นรอบรูป  3 เมตร สูตรเส้นรอบวง 2r เมื่อ  = 3.14 r = รัศมี 2 x 3.14 x 1.5 = /2 = 4.71 เพราะฉะนั้นนาย A เดินทางได้ระยะทาง เมตร

28 นาย A เดินทางจากจุด ก ไปหาจุด ข ได้ระยะกระจัด กี่เมตร
การหาระยะกระจัด (จากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย)  3 เมตร เพราะฉะนั้นนาย A เดินทางได้ระยะกระจัดเท่ากับ 3 เมตร

29 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่ได้กับเวลาที่ใช้ ระยะทาง(เมตร) อัตราเร็ว(m/s) เวลา (วินาที)

30 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ
อัตราส่วนระหว่างการกระจัดที่ได้กับเวลาที่ใช้ การกระจัด(เมตร) ความเร็ว(m/s) เวลา (วินาที)

31 ตัวอย่างที่ 3.1 90 เมตร 120 เมตร b c2 = a2 + b2 c2 = 1202 + 902 c a

32 การหารากที่สอง ) 22500 10 ) 2250 10 ) 225 5 ) 45 5 ) 9 3 3 10 x 5 x 3 = 150

33 ตัวอย่างการคำนวณเรื่องความเร็วและอัตราเร็ว

34 ข ก ค ง นาย b เดินทางจากจุด ก ไปหาจุด ค ได้ระยะทางและระยะกระจัดกี่เมตร
สูตรเส้นรอบวง 2r = 2x3.14x3 = แต่เนื่องจาก ก ถึง ค เท่ากับ ครึ่งวงกลม จึงหาร 2 = 9.42  6 เมตร ได้ระยะทาง เมตร ตอบ ได้ระยะกระจัด 6 เมตร ตอบ

35 ข ก ค ง ถ้านาย b เดินทางรอบวงเวียนใช้เวลา 15 วินาที
อัตราเร็วของการเดินทาง ระยะทาง(เมตร) อัตราเร็ว(m/s) เวลา (วินาที)  6 เมตร 18.84(เมตร) อัตราเร็ว(m/s) 15 (วินาที) อัตราเร็วที่นาย B เดินได้ คือ เมตร ตอบ

36 ข ก ค ง ถ้านาย b เดินทางรอบวงเวียนใช้เวลา 15 วินาที
ความเร็วของการเดินทาง ระยะกระจัด (เมตร) ความเร็ว(m/s) เวลา (วินาที)  6 เมตร 0 (เมตร) ความเร็ว(m/s) 15 (วินาที) อัตราเร็วที่นาย B เดินได้ คือ 0 เมตร ตอบ

37 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเคลื่อนที่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google