งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electric Flux Density,Gauss’s Law and Divergence วัตถุประสงค์ ทราบนิยามของ Flux และ Electric Flux Density สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี Divergence ในสนาม การวิเคราะห์ความสมมาตรของปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electric Flux Density,Gauss’s Law and Divergence วัตถุประสงค์ ทราบนิยามของ Flux และ Electric Flux Density สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี Divergence ในสนาม การวิเคราะห์ความสมมาตรของปริมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electric Flux Density,Gauss’s Law and Divergence วัตถุประสงค์ ทราบนิยามของ Flux และ Electric Flux Density สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี Divergence ในสนาม การวิเคราะห์ความสมมาตรของปริมาณ ไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายประจุ ทราบกฎข้อที่ 1 แห่งสมการ Maxwell

2 3.1 Electric Flux Density การทดลองของ Faraday 1. ใส่ประจุบวกที่ทราบค่าใน ทรงกลมตัวนำ 2. ใส่สาร dielectric รัศมี 2 cm จากทรง กลมใน 3. ก่อนใส่ทรงกลมตัวนำด้านนอกต้อง discharge ประจุให้หมด 4. ทำการวัดประจุที่ทรงกลมตัวนำด้านนอกอีก ครั้ง + + + + _ _ _ _ + + + + _ _ _ _

3 ผลการ ทดลอง วัดประจุได้เท่ากับประจุด้านใน แต่ ชนิดตรงกันข้าม เมื่อเปลี่ยนสาร dielectric ที่คั่นกลาง ผล ปรากฏเหมือนเดิม สรุปผลการ ทดลอง ผลที่ได้ แสดงว่าระหว่างตัวนำ 2 ตัวที่ขั้นกลางด้วย สาร dielectric จะเกิดการกระจัดทางไฟฟ้าขึ้น ซึ่ง การกระจัดนี้ ไม่ได้ขึ้นกับชนิดของสารที่ขั้นกลาง ระหว่างผิวตัวนำ การกระจัดทางไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นกับชนิดของสาร dielectric นี้คือ electric flux นั่นเอง การกระจัดดังกล่าวส่งผลให้เกิด ประจุชนิดตรงข้ามที่อีกด้านที่มีขนาด เท่ากันกับขนาดของประจุด้านใน

4 ดังนั้นจำนวนเส้น flux จะมีค่าเท่ากับ ประจุที่มี ดังนั้นหน่วยของ flux คือ คูลอมบ์ เหมือนกับประจุ พิจารณาความหนาแน่ของ เส้น flux ที่รัศมี a ดังนั้นหน่วยของ electric flux density คือ คูลอมบ์ ต่อตารางเมตร พิจารณาความหนาแน่ของเส้น flux ที่รัศมี r ใดๆที่ a < r < b

5 แต่ดังนั้ น ความหนาแน่น ฟลักซ์ไฟฟ้านี้ขึ้นกับ ε 0 หรือไม่ จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ถ้า ทราบ ย่อม ทราบ

6 3.2 Gauss’s Law “ ฟลักซ์ไฟฟ้าที่ผ่านผิวปิดใดๆมีค่าเท่ากับจำนวน ประจุรวมที่มีในผิวปิดนั้น ”

7 สำหรับพื้นที่ Δs ส่วนประกอบที่ผ่าน ออกมาจาก Δs ต้องเป็น ส่วนประกอบที่ตั้งฉาก จากรูป D S normal เป็นส่วนประกอบของ D ที่ตั้ง ฉากกับผิว Δs ดังนั้น flux ที่พุ่งผ่านพื้นที่ คือ ส่วนประกอบที่ตั้งฉากกับผิว Q enc คือ รวมประจุทุกระบบ ทั้งหมด ที่ถูก หุ้มในผิวปิด

8 พิจารณาสนามที่เกิด จากจุดประจุ จาก จากรูป ที่รัศมี r = a จากผิว ดังกล่าว

9 3.3 Some Symmetrical Charge Distributions การแก้ปัญหาในการหาสนามไฟฟ้าบางปัญหาที่มีการ กระจายของระบบประจุที่ทำให้สามารถเลือกผิวปิด ที่ ทำให้ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าตรงกับคุณสมบัติทั้ง สอง จะสามารถหาสนามไฟฟ้าได้โดยง่ายกว่าการใช้ Coulomb’s law 1. เป็นผิวที่ทำให้ D s ตั้งฉากหรือสัมผัส กับผิวจะทำให้ค่า หรือเท่ากับ ศูนย์ 2. ดังนั้น ในแต่ละส่วนของผิว ปิดดังกล่าว ไม่เป็นศูนย์ D s จะเป็นค่าคงที่ ที่ไม่ขึ้นกับผิว

10 สำหรับ จุดประจุ ถ้าเราเลือกผิวปิดเป็นผิวของทรงกลมที่ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ จุดประจุดังกล่าวจะได้ Ds ไม่เป็นค่าที่ขึ้นกับมุม θ และ φ ดังนั้น จาก

11 สำหรับระบบประจุเชิงเส้นเราทราบว่า สนาม มีแต่แนว ρ เท่านั้น แต่ Q = ρ L L จาก


ดาวน์โหลด ppt Electric Flux Density,Gauss’s Law and Divergence วัตถุประสงค์ ทราบนิยามของ Flux และ Electric Flux Density สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี Divergence ในสนาม การวิเคราะห์ความสมมาตรของปริมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google