งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา

2

3 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสอง เป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างของแต่ละด้านเป็นรูป สี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม

4 ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก = พื้นที่ฐาน x ความสูง ปริมาตรของปริซึมใดๆ = พื้นที่ฐาน x ความสูง

5 = กว้าง x ยาว = 20 x 15 = 300 ตารางเซนติเมตร ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x สูง = 300 x 10 = 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร

6

7 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสอง เป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและ อยู่บนระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดรูป เรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ ขนานกับฐานแล้ว หน้าตัดที่ได้จะเป็น วงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐาน เสมอเรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก

8

9

10 แก้วน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่าน ศูนย์กลางภายในได้ 7 เซนติเมตรใส่น้ำได้ ลึก 21 เซนติเมตร น้ำเต็มแก้วพอดี จงหา ความจุของแก้วน้ำใบนี้


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google