งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลศาสตร์ (Dynamics ) การศึกษาเกี่ยวกับ แรง ซึ่งเป็นสาเหตุ การเคลื่อนที่ของ วัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลศาสตร์ (Dynamics ) การศึกษาเกี่ยวกับ แรง ซึ่งเป็นสาเหตุ การเคลื่อนที่ของ วัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลศาสตร์ (Dynamics ) การศึกษาเกี่ยวกับ แรง ซึ่งเป็นสาเหตุ การเคลื่อนที่ของ วัตถุ

2 แรง ( Force) สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่ ทำให้ความเร่งของวัตถุ เปลี่ยนไป แรงมีหลาย ชนิด แรง ( Force) สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่ ทำให้ความเร่งของวัตถุ เปลี่ยนไป แรงมีหลาย ชนิด ต่อไปเราจะศึกษาแรง ชนิด ต่าง ๆ

3 1 แรงเสียดทาน สัญลักษณ์ เป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของ วัตถุ เกิดบริเวณผิวสัมผัสโดย มีแนวแรงอยู่บนระนาบของ ผิวสัมผัส แรงเสียดทาน ขึ้นกับลักษณะพื้นผิวที่สัมผัส กัน และขึ้นแรงที่วัตถุกดตั้ง ฉากลงบนผิวสัมผัส แรงเสียด ทานแบ่งเป็น แรงเสียดทาน สถิตย์ และ แรงเสียดทานจลน์

4 1.1 แรงเสียดสถิตย์ สัญลักษณ์ เป็นแรงเสียด ทานที่เกิดในขณะวัตถุกำลังจะ เคลื่อนที่ ( แต่ยังไม่เคลื่อนที่ ) หรือพยายามจะเคลื่อนที่ มีทิศ ตรงข้ามกับทิศที่วัตถุพยายามจะ เคลื่อนที่ 1.1 แรงเสียดสถิตย์ สัญลักษณ์ เป็นแรงเสียด ทานที่เกิดในขณะวัตถุกำลังจะ เคลื่อนที่ ( แต่ยังไม่เคลื่อนที่ ) หรือพยายามจะเคลื่อนที่ มีทิศ ตรงข้ามกับทิศที่วัตถุพยายามจะ เคลื่อนที่

5 วัตถุไม่เคลื่อนที่ แต่พยายามเคลื่อนที่ แรงเสียดทานสถิตย์มากสุด หาจากสมการ แรงกด พื้น

6 1.2 แรงเสียดทานจลน์ สัญลักษณ์ เป็นแรงเสียด ทานที่เกิดในขณะวัตถุกำลัง เคลื่อนที่ มีขนาดคงที่แม้ว่า วัตถุจะมีความเร็วเปลี่ยนแปลง

7 วัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานจลน์ แรงกด พื้น

8 2 แรงดึงดูดระหว่างมวล และน้ำหนัก กฏความโน้มถ่วงสากล “ จุดมวล และ ว่างห่างกัน เป็นระยะ จะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและ กัน แรงนี้จะแปรผันตรงกับผลคูณ ระหว่าง และ และแปรผกผัน กับ ”

9

10 ถ้า เป็นมวลของดาว เช่น โลก หรือ ดวงอาทิตย์ ( ต่อไปนี้ จะให้เป็น ) ส่วน ( ซึ่งต่อไปนี้จะให้เป็น ) เป็นมวลของวัตถุ ณ ระยะห่าง จากกันในแนวศูนย์กลาง แรง ซึ่งเป็นแรงดึงดูดที่ดาว กระทำต่อวัตถุนี้ เราเรียกว่า น้ำหนักของวัตถุ

11 ดวงดาว M R m r W

12 น้ำหนัก จึงเป็นแรงอีกชนิดหนึ่ง มีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของ ดาว หรือ โลก สำหรับกรณีวัตถุ อยู่ใกล้ๆผิวดาว น้ำหนักมีขนาด หาได้ตามสมการ กรณี โลก

13 3 แรงคอนสเตรนส์ ( Force of Constraint) เป็นแรงที่วัตถุกระทำ เพื่อต้านแรงภายนอกที่มากระทำ แรงนี้จะช่วยให้วัตถุคงรูปร่างเดิมไม่ เปลี่ยนไปกับแรงที่มากระทำ แรงนี้ มีบทบาทมากในการบังคับและ จำกัดการเคลื่อนที่ของวัตถุ 3 แรงคอนสเตรนส์ ( Force of Constraint) เป็นแรงที่วัตถุกระทำ เพื่อต้านแรงภายนอกที่มากระทำ แรงนี้จะช่วยให้วัตถุคงรูปร่างเดิมไม่ เปลี่ยนไปกับแรงที่มากระทำ แรงนี้ มีบทบาทมากในการบังคับและ จำกัดการเคลื่อนที่ของวัตถุ

14 แรงวัตถุ กระทำพื้น แรงคอนส เตรนส์ แรงวัตถุ กระทำพื้น แรงคอนส เตรนส์

15 4 แรงตึง เป็นแรงที่เกิด ภายในวัตถุเมื่อมีแรงกระทำต่อ วัตถุ เช่นกรณีเราดึงเชือก ภายในส่วนหนึ่งๆ ของเส้นเชือกจะ เกิดแรงขนาดเท่ากับแรงภายนอก ที่มากระทำแต่ทิศตรงข้ามกระทำ ต่อเชือก ณ ส่วนนั้น ดังรูป 4 แรงตึง เป็นแรงที่เกิด ภายในวัตถุเมื่อมีแรงกระทำต่อ วัตถุ เช่นกรณีเราดึงเชือก ภายในส่วนหนึ่งๆ ของเส้นเชือกจะ เกิดแรงขนาดเท่ากับแรงภายนอก ที่มากระทำแต่ทิศตรงข้ามกระทำ ต่อเชือก ณ ส่วนนั้น ดังรูป

16

17 5 แรงในลวดสปริง สปริง สมดุล สปริงยืด แรงดึงภายนอก แรงดึงกลับ สปริงหด แรงดันภายนอก แรงดันกลับ X X ขนาดแรงดึงภายนอก = ขนาด แรงดึงกลับ ขนาดแรงดันภายนอก = ขนาดแรงดันกลับ

18 เมื่อสปริงยืด หรือหด แรงกระทำสปริง และแรงที่สปริงต้าน มีขนาดเท่ากันเสมอ X คือ ระยะสปริงยืดหรือหด จากแนวสมดุล ( m ) k คือ ค่าคงที่ ( สปริงแต่ละตัว มีค่าไม่เท่ากัน ) มีหน่วย N/m

19 นอกจากนี้ ยังมีแรงอีก หลายชนิด

20 6 แรงลัพธ์ คือผลรวมของแรงต่างๆ จาก ภายนอก ที่กระทำต่อวัตถุ 6 แรงลัพธ์ คือผลรวมของแรงต่างๆ จาก ภายนอก ที่กระทำต่อวัตถุ

21

22 3N 4N

23 การพิจารณาเกี่ยวกับแรงลัพธ์ 1 ถ้า แสดงว่า

24 ผลรวมขนาดแรงทิศ +X = ผลรวมขนาดของแรงทิศ -X ผลรวมขนาดแรงทิศ +Y = ผลรวมขนาดของแรงทิศ -Y ผลรวมขนาดแรงทิศ +Z = ผลรวมขนาดของแรงทิศ -Z

25 2 กรณี จะเกิดจากกรณีต่อไปนี้ 2.1 ถ้า จะได้ว่า

26 x y z

27 2.2 ถ้า จะได้ว่า 2.3 ถ้า จะได้ว่า

28 x y z

29 x y z

30 2.4 ถ้า จะได้ว่า

31 x y z

32 มวลของวัตถุเป็นค่าคงที่ ไม่ว่าเราจะวัดมวล ณ ที่ใดใน จักรวาล แต่ถ้าวัตถุมีความเร็ว สูงมาก ๆ เกือบเท่าความเร็ว ของแสง มวลจะเปลี่ยนไป มวลของวัตถุเป็นค่าคงที่ ไม่ว่าเราจะวัดมวล ณ ที่ใดใน จักรวาล แต่ถ้าวัตถุมีความเร็ว สูงมาก ๆ เกือบเท่าความเร็ว ของแสง มวลจะเปลี่ยนไป 3 มวล ( mass;m) คือ ปริมาณ ฟิสิกส์ที่บอกความสามารถคง สภาพเดิมของวัตถุ ( ความ เฉื่อย ) เมื่อมีแรงภายนอกมา กระทำ มีหน่วย kg

33 อย่าสับสนนะจ๊ะ มวล และ น้ำหนัก เป็นปริมาณฟิสิกส์ต่าง ชนิดกัน มวล (m) จะเท่าเดิมเสมอ ไม่ว่าวัตถุ อยู่ที่ใด เป็นสเกลลาร์ มีหน่วย kg น้ำหนัก คือ แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง ที่ดาว กระทำต่อวัตถุ มีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นกับมวลของดาว และตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางดาว เป็นเวกเตอร์ มี หน่วย นิวตัน

34 “ วัตถุ จะคงสภาพหยุดนิ่งหรือ การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำ หรือมี แต่ผลรวมของแรง ภายนอก ( แรงลัพท์ ) เท่ากับ ศูนย์ ” วัตถุอยู่ในภาวะ “ สมดุล ” กฏนิวตันข้อ 1

35 ถ้าวัตถุใดอยู่นิ่ง หรือ มีความเร็วคงที่ แสดงว่า วัตถุนั้น 1 ไม่มีแรงใด มากระทำ 2 มีแรง(ภายนอก)มากระทำ มากกว่า 1 แรงขึ้นไป แต่ผลรวมของแรงเหล่านั้น (แรงลัพธ์) เป็นศูนย์

36 เมื่อวัตถุอยู่ในกฏข้อ 1 ของนิวตัน ( ภาวะสมดุล )

37 กฏนิวตันข้อ 1 นี้ ใช้ได้เฉพาะ กรณีผู้สังเกตอยู่นิ่งหรือ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ เทียบกับจุดหรือแกนอ้างอิงที่ ปราศจากความเร่ง ซึ่งเรา เรียกแกนอ้างอิงนี้ว่า กรอบ เฉื่อย

38 กฏนิวตันข้อ 2 “ ถ้าผลรวมของแรง ภายนอก ( แรงลัพท์ ) ไม่เท่ากับ ศูนย์ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย ความเร่ง โดยความเร่งมีทิศ เดียวกับทิศแรงลัพธ์และมี ขนาดเป็นปฏิภาคผกผันกับ มวล ” อย่าลืม ความเร่ง มีทิศเดียวกับทิศแรงลัพธ์เสมอ แต่แนวการเคลื่อนที่มีทิศใดก็ได้

39 4 kg วัตถุมีความเร็วไม่คงที่ เส้นทาง เคลื่อนที่อาจไม่เป็นเส้นตรง แต่ ความเร่งจะคงที่เสมอ โดยมีทิศ เดียวกับแรงลัพธ์

40 กฏนิวตันข้อ 3 “ ทุกแรงกิริยา จะมีแรง ปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากัน แต่ทิศตรงข้ามเสมอ ”

41 ลักษณะสำคัญของแรงกิริยา และปฏิกิริยา 1 เกิดพร้อมๆกัน หายไปพร้อมๆ กัน 2 มีการเกิดเป็นเหตุซึ่งกันและกัน 3 เมื่อพูดกลับ จะเป็นชื่อของอีกแรงหนึ่ง เช่น ถ้าแรงที่เราดึงวัตถุเป็นแรงกิริยา แรงที่วัตถุดึงเราจะเป็นคู่ปฏิกิริยา

42 ตัวอย่างแรงคู่กิริยา - ปฏิกิริยาที่ สำคัญ แรงที่ดาวดึงวัตถุ = แรงกิริยา แรงที่วัตถุดึงดาว = แรง ปฏิกิริยา

43 ตัวอย่างแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาที่สำคัญ แรงวัตถุกดพื้น = แรงกิริยา แรงพื้นดันวัตถุ = แรงปฏิกิริยา

44 ตัวอย่างแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาที่สำคัญ เพดาน แรงเชือกดึงวัตถุ= กิริยา แรงวัตถุดึงเชือก= ปฏิกิริยา เพดาน แรงเชือกดึง เพดาน=กิริยา แรงเพดานดึง เชือก=ปฏิกิริยา


ดาวน์โหลด ppt พลศาสตร์ (Dynamics ) การศึกษาเกี่ยวกับ แรง ซึ่งเป็นสาเหตุ การเคลื่อนที่ของ วัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google