งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต. โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต. โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต

2 โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก คือ โปรตอน (Proton) อีเล็กตรอน (Electron) และ นิวตรอน (Neutron)

3 Helium (He) atom อะตอมของธาตุฮีเลียม (He) มี proton และ neutron อย่างละ 2 อนุภาค อยู่ในนิวเคลียส และ electron 2 อนุภาค วิ่งอยู่รอบนอก

4 Isotopes ธาตุบริสุทธิ์ในธรรมชาติ ประกอบด้วยอะตอมที่มีจำนวน proton เท่ากัน แต่มีจำนวน neutron ในนิวเคลียส ไม่เท่ากัน อะตอมเหล่านี้มีคุณสมบัติทาง เคมีเหมือนกัน เรียกอะตอมเหล่านี้ว่า Isotopes ตัวอย่างเช่น C ประกอบด้วย isotopes ต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ C, C, C 12 6 13 6 14 6

5 C เกิดการปลดปล่อยพลังงานหรือ อนุภาคออกมาตลอดเวลา หรือมีการ สลายตัว เรียก isotope ที่สลายตัวได้ว่า radioactive isotope ( สารกัมมันตรังสี ) Radioactive isotope ของธาตุแต่ละ ชนิดมีค่าครึ่งชีวิต (half life) เฉพาะตัว นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ radioactive isotope ในการหาอายุของซาก สิ่งมีชีวิตได้ 14 6

6 Covalent bond Covalent bond มีความ แข็งแรงมาก ต้องใช้ความ ร้อนสูงจึงจะ ทำลายพันธะ นี้ได้


ดาวน์โหลด ppt หลักการทางเคมีของ สิ่งมีชีวิต. โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุด ของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุ หนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วย อนุภาคหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google