งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต

2 โครงสร้างอะตอม อะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของธาตุที่มีสมบัติเฉพาะตัวของธาตุหนึ่งๆ โครงสร้างอะตอมประกอบด้วยอนุภาคหลัก คือ โปรตอน (Proton) อีเล็กตรอน (Electron) และ นิวตรอน (Neutron)

3 Helium (He) atom อะตอมของธาตุฮีเลียม (He) มี proton และ neutron อย่างละ 2 อนุภาคอยู่ในนิวเคลียส และ electron 2 อนุภาควิ่งอยู่รอบนอก

4 Isotopes ธาตุบริสุทธิ์ในธรรมชาติ ประกอบด้วยอะตอมที่มีจำนวน proton เท่ากัน แต่มีจำนวน neutron ในนิวเคลียสไม่เท่ากัน อะตอมเหล่านี้มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน เรียกอะตอมเหล่านี้ว่า Isotopes ตัวอย่างเช่น C ประกอบด้วย isotopes ต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่ C , C , C 12 6 13 14

5 14 6 C เกิดการปลดปล่อยพลังงานหรืออนุภาคออกมาตลอดเวลา หรือมีการสลายตัว เรียก isotope ที่สลายตัวได้ว่า radioactive isotope (สารกัมมันตรังสี) Radioactive isotope ของธาตุแต่ละชนิดมีค่าครึ่งชีวิต (half life) เฉพาะตัว นักวิทยาศาสตร์จึงใช้ radioactive isotope ในการหาอายุของซากสิ่งมีชีวิตได้

6 Covalent bond Covalent bond มีความแข็งแรงมาก ต้องใช้ความร้อนสูงจึงจะทำลายพันธะนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google