งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎของนิวตัน แผ่นที่ 1/9 เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton ค. ศ.1642 - 1727.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎของนิวตัน แผ่นที่ 1/9 เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton ค. ศ.1642 - 1727."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 1/9 เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton ค. ศ.1642 - 1727

2 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 2/9 กฎข้อที่ 1: วัตถุที่หยุดนิ่งจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ วัตถุที่เคลื่อนที่จะ เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มี แรงภายนอกมากระทำ กฎข้อที่ 2: แรงภายนอกซึ่งกระทำต่อวัตถุ มีค่าเท่ากับมวลคูณ ด้วยความเร่งของวัตถุ กฎข้อที่ 3: เมื่อวัตถุที่หนึ่งออกแรงกระทำต่อวัตถุที่สอง วัตถุที่ สองจะออกแรงกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง ในขนาดที่ เท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม ( แรงกริยา = แรง ปฏิกริยา ) กฎนิวตัน Newton’s Laws

3 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 3/9 กฏข้อที่ 1: วัตถุที่หยุดนิ่งจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ วัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ

4 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 4/9 กฏข้อที่ 2: F=ma แรงภายนอกซึ่งกระทำต่อวัตถุ มีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งของวัตถุ

5 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 5/9 กฏข้อที่ 3: เมื่อวัตถุที่หนึ่งออกแรงกระทำ ต่อวัตถุที่สอง วัตถุที่สองจะออกแรงกระทำ ต่อวัตถุที่หนึ่ง ในขนาดที่เท่ากันแต่มีทิศ ทางตรงข้าม ( แรงกริยา = แรงปฏิกริยา )

6 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 6/9 ณ พื้นผิวโลก วัตถุร่วงหล่นสู่พื้นด้วย ความเร่ง 9.8 เมตร / วินาที 2

7 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 7/9 ขนาดของแรง จะแปรผกผันกับ ค่ากำลังสองของ ระยะห่างระหว่างวัตถุ

8 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 8/9 ใน 1 วินาที ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไป 1 km และถูกโลก ดึงดูดให้ตกลงมา 1.4 mm ใน 1 เดือน ดวงจันทร์ตกเป็นวงโคจรรอบโลกพอดี

9 กฎของนิวตัน แผ่นที่ 9/9 การตกอย่างอิสระ (Free fall) และ ความเร็วหลุดพ้น


ดาวน์โหลด ppt กฎของนิวตัน แผ่นที่ 1/9 เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton ค. ศ.1642 - 1727.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google