งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาก าศ. องค์ประกอบ ของอากาศ อากาศเป็นของผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ หลักที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. แก๊ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาก าศ. องค์ประกอบ ของอากาศ อากาศเป็นของผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ หลักที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. แก๊ส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาก าศ

2 องค์ประกอบ ของอากาศ อากาศเป็นของผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ หลักที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. แก๊ส

3 ความชื้น ความชื้น หมายถึง จำนวนไอน้ำที่มี อยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความดัน และอุณหภูมิ ความชื้น ความชื้น หมายถึง จำนวนไอน้ำที่มี อยู่ในอากาศ ความชื้นของอากาศมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความดัน และอุณหภูมิ

4  นักวิทยาศาสตร์แบ่ง บรรยากาศออกเป็นชั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ในการ แบ่ง หลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามความแตกต่าง ของอุณหภูมิ สมบัติของ แก๊ส หรือแบ่งตามสมบัติ ทางอุตุนิยมวิทยา  การแบ่งชั้นบรรยากาศ โดยใช้อุณหภูมิเป็น เกณฑ์ มี 4 ชั้น เทอร์โมส เฟียร์ เมโซสเฟียร์ สตราโทส เฟียร์ โทรโพส เฟียร์

5 • อยู่สูงจากผิวโลก ขึ้นไป 10-12 กิโลเมตร เป็นชั้น ที่มีอากาศร้อยละ 80 ของอากาศ ทั้งหมด จึงเป็นชั้น ที่มีความหนาแน่น มากที่สุด และใกล้ ผิวโลกที่สุด • ในชั้นนี้จะเกิด ปรากฏการณ์ที่ สำคัญ ๆ ได้แก่ เมฆ ฝน หิมะ พายุ

6  อยู่ที่ระดับความสูง เหนือชั้น โทรโพสเฟียร์ขึ้น ไปจนถึง 50 กิโลเมตรจาก พื้นโลก  ในชั้นนี้แทบจะไม่ มีไอน้ำเลย  มีก๊าซโอโซนที่ ระยะสูง 48 กิโลเมตร  อุณหภูมิสูงขึ้น ตามระดับความสูง เพราะมีก๊าซ โอโซนดูดกลืน รังสีอุลตราไวโอ เล็ตจากดวง อาทิตย์เอาไว้ สตรา โทส เฟียร์

7 • โอโซนในชั้นนี้ช่วย กรองแสง UV ที่เป็น อันตรายจาก ดวง อาทิตย์ได้ถึง 99% ทำให้มนุษย์ รอดพ้น จากการเป็นมะเร็งที่ ผิวหนังและการเป็น ต้อที่ดวงตา • บรรยากาศชั้นสตรา โตสเฟียร์มีความสงบ เครื่องบินไอพ่นจึง นิยมบินในตอนล่าง ของบรรยากาศชั้นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพ อากาศที่รุนแรงในชั้น โทรโพสเฟียร์

8  เป็นชั้นที่อยู่ถัดจาก ชั้นสตราโทสเฟียร์ ขึ้นไป อีก 40 กิโลเมตร  เป็นชั้นที่อยู่ถัดจาก ชั้นสตราโทสเฟียร์ ขึ้นไป อีก 40 กิโลเมตร  ชั้นนี้มีโอโซนน้อย มาก  ชั้นนี้มีโอโซนน้อย มาก เมโซส เฟียร์

9  เป็นชั้นที่อยู่ระหว่าง ความสูง 90 - 800 กิโลเมตร  มีอุณหภูมิสูงกว่า 500 ºC  การที่อุณหภูมิ สูงขึ้นก็เพราะการ ดูดกลืนรังสี UV โดย O 2 และ N 2 ซึ่ง โมเลกุลส่วนใหญ่อยู่ ในรูปของ อิออน เทอร์ โมส เฟียร์

10 ประโยชน์ของชั้น บรรยากาศ 1. ช่วยปรับอุณหภูมิของ โลกให้เหมาะกับการ ดำรงชีวิตถ้าไม่มีชั้น บรรยากาศ กลางวัน โลกอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส กลางคืนอุณหภูมิ -180 องศาเซลเซียส

11 ประโยชน์ของชั้น บรรยากาศ 2. ช่วยป้องกัน อันตรายจากรังสี ต่าง ๆ จากดวง อาทิตย์ เช่น รัง สีอัลตร้าไวโอเลต จะถูกโอโซนดูดซับ ไว้บางส่วน ซึ่งเป็น สาเหตุให้เซลล์ ผิวหนังถูกทำลาย และอาจทำให้เป็น มะเร็งผิวหนังได้

12 ประโยชน์ของชั้น บรรยากาศ 3. ช่วยป้องกัน อันตรายจาก อนุภาคต่าง ๆที่มา จากนอกโลก เช่น อุกกาบาตหรือ สะเก็ดจากดาว เคราะห์ต่าง ๆ เป็น ต้น

13 ประโยชน์ของชั้น บรรยากาศ 4. ส่วนผสมของแก๊ส ต่าง ๆ ในอากาศ ช่วยให้เกิด กระบวนการบางอย่าง ที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตของ สิ่งมีชีวิต เช่นแก๊ส ออกซิเจนเป็นแก๊สที่ ใช้ในกระบวนการ หายใจของสิ่งมีชีวิต และช่วยให้ไฟติด แก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สที่ใช้ใน กระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง ของพืช

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt บรรยาก าศ. องค์ประกอบ ของอากาศ อากาศเป็นของผสมที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ หลักที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. แก๊ส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google